MŚCISŁAW

(poł. XV w n. Msczyslaw, 1515 Msczyslaw vel Braclaw), osada zapewne wchłonięta przez m. Chodel (Wojc. 29).

Pow. 1512 urzęd., par. Kłodnica. Własn. szlach. Poł. XV w. dzies. kościołowi w Kłodnicy (OL I 7). 1470-80 dz. Mikołaj Maciejowski h. Ciołek. Folw., zagr. nie ma. 6 ł. km., 1 karczma. Dzies. opactwu świętokrzyskiemu (DLB II 546, III 253). 1512 Kasper Maciejowski odstępuje M. swemu br. Bernardowi (MS IV 1533). 1515 Stanisław Tarło dobra M. i Komaszyce trzymane w zastawie od Kaspra Maciejowskiego odstępuje Bernardowi Maciejowskiemu (MS IV 10529).