KŁÓDKA MŁYN

(1411-22 Clodaw, Clodawsche mole, 1570 Kłothka) 7 km na NE od Grudziądza.

1. 1434 mł., komt. grudz. (GA 604); 1570 pow. chełm., par. Grudziądz (Bi. 32, 77).

2. 1555-60 spór między majątkami Kłódka Szlach. i Mł.; ustala się, że stary mł. na Pręczawie należy do Kłódki i że za czasów Jerzego Stifta w 1500 r. granica biegła od starej śluzy między dobrami Kłódka i Tarpno na Osie aż do wału, który otaczał 2 ł. należące również do K., stamtąd do gaju bukowego i dalej do rowu „Oelgrabe”; łąka między dawną Osą i Pręczawą należała do K. (Fr. 1, 178).

3. 1434-47 mł. o 3 kołach, własn. Zak. (GA 604, 607, 611); 1435 w. m. Paweł Russdorf nadaje Mikołajowi z Białachówka mł. o 2 kołach na rzece między Sapotami, stawem Klodenteich, z obu brzegami rz. aż do „dużej rzeki” (tj. Osy), dziedzicznie bez świadczeń; 1547 Zygmunt I nadaje mł. z 1 ł. za daninę roczną 3 łasztów żyta miary gdańskiej do zamku grudz.; zamek ponosi koszty reparacji śluzy i grobli oraz wodospadu (Fr. 1, 178-9); 1570 własn. król., stwo grudz., mł. o 1 milę od miasta (ŹD 20).

6. 1411-22 za szkody woj. Kłódka Szlach. i K. Mł. otrzymują odszkodowania 200 grz. (Fr. 1, 178).

7. Reg. 1, nr 6025.