OSMOLICE

(1377 Osmolicz, 1415 n. Osmolycze) 5 km N od Bychawy.

1. Pow. lub., par. Krężnica Jaroska.

2. Granice: 1427 z Niedrzwicą Dużą (ZL II 104-5). 1448 z Tuszowem: od granicy z Jabłonną do rz. iży[ckiej] (LP 32-3). 1470-80 z Czerniowem (DLB I 199-200).

3. Własn. szlach. 1377 dz. Adamko (Mp III 896. 1415 1 kmieć Nikla z Latyczyna [z. chełmska] (ZL X 162). 1417-29 dz. ks. Mikołaj pleban w Niepołomicach k. Krakowa, br. Jana i Jarosława (ZL II 98-225, V 184, X 132-367). 1419 Paweł z Męczennic [pow. sand.] odstępuje pr. bliższości cz. w O. i Strzeszkowicach, posiadane uprzednio przez Dziersława z Konina [pow. sand.] Janowi niegdyś z Zajączkowic [pow. sand.] (AKP VIII/1 808). 1420-7 Dobko b. dz. w O. (SP VII/2 1608, ZL X 387). 1420-9 br. Jan i Jarosław z O. (ZL II 104-241, V 184-5, X 367). 1420-9 Piotr dz. w O. (ZL II 161-241, X 367). 1425 Strusina! z O. (OL I 9). 1432 sąd komisarski przysądza Pawłowi z Męczennic pr. do w. O. przeciw Klemensowi z Tyrzyna [pow. stężycki] (ZDM II 440). 1443-73 dz. Mikołaj z Prawiedlnik h. Bończa, podsędek i sędzia lub. (ZL I 167-192, V 264-391, LP 32-3, DLB I 199, II 540). 1454 tenże zapisuje ż. Helenie 500 grz. posagu i tyleż wiana na O. (ZL IV 163). 1451 Jan Osmolski (ZL X 59). 1458-9 szl. Stefan z O. (ZL V 209, OL II 188). 1477-85 Jan dz. O. i Łysołajów (LP 97-100, ZL IX 244, AGAD or. 3603, 6705). 1507-9 Jan z O. i Stoczka stolnik lub. (PŁ 63).

1419 Wacław rządca w O. (ZL X 292). 1443 Marcin, Andrzej, Jan, Barbara, dzieci śp. Stanisława młynarza, sprzedają młyn w O. za 11 grz. Mikołajowi z Prawiedlnik dz. (ZL I 166-7). 1453 szl. Wawrzyniec z Chyszowa [pow. pilzneński] tenut. w O. (OL II 28). 1484 Marcin młynarz sprzedaje młyn w O. za 20 grz. Mikołajowi z Prawiedlnik dz. (ZL V 391).

1470-80 folw. dobry, 27 ł. km., 5 karczem, młyn i zagr. bez ról (DLB I 199-200, II 540). 1531 pobór łącznie z → Niedrzwicą.

4. Wójtowie: 1419-20 Wacław (ZL X 318-67). 1457 szl. Stanisław wójt zapisuje ż. Katarzynie 25 grz. posagu i tyleż wiana (ZL IV 240). 1483 szl. Jan (ZL VIII 50). 1469 szl. Stanisław (ZL VIII 56-73). 1470-80 sołectwo z 4 ł. i karczmą (DLB II 540).

5. 1453 dzies. z folw. plebanowi w Krężnicy (OL I 7, II 20-30). 1470-80 dzies. snop. z ł. km. wart. 12-15 grz. archidiakonowi lub., z reszty wsi wart. 4 grz. plebanowi w Krężnicy (DLB I 199-200, II 540). 1529 dzies. snop. z folw. wart. 3 grz. plebanowi, z reszty wsi wart. 14 grz. archidiakonowi (LR 434, 466).