SADURKI

(1333-70 n. Schadurky kop., 1409 Szadurki, Ssadurky, 1414 Sadurki, 1470-80 Sadulky!) 18 km NW od Lublina.

1. Pow. lub., par. Bochotnica. (DLB II 558).

2. 1443 granice z Maszkami (ZL I 67). 1490 na granicy z w. → Bochotnica miejsce zw. Zajazdy.

3. Własn. szlach. [1333-70] Kazimierz W. nadaje bliżej nieokreślonym rycerzom w. S. 7. obowiązkiem służby na 1 koniu z kuszą poddając ich jurysdykcji burgrabiego kazimierskiego (ZDM IV 1009). 1409-17 Paweł z S. h. Ciołek (TA VII 436-8, RH III 38, ZL X 139-61). 1409-30 Piotr z S. (TA VII 436-53, ZL II 130-265, V 95, X 155-379). 1409-28 Świętoslaw (TA VII 437-46, ZL II 108-39, X 8-253). 1409 Ssarukan! z S. (TA VII 438). 1409-31 Maciej Sadurka z S. (TA VII 446, ZL II 110-94). 1429-30 2 Maciejów z S. (ZL II 239, 265). 1418-30 Jakub (ZL II 93-277, X 248). 1427 Stachna (ZL X 246). 1427-8 Stanisław (ZL II 93-147). Elżbieta (ZL II 97-130). Mikołaj (ZL II 110-47). 1428 Święchna (ZL II 185). 1428-43 Andrzej (ZL I 58, II 185, X 145). 1428 Brzosto z S. (ZL II 140). 1432 Zawał z S. (OL II 18). 1441 Katarzyna z S. (ZL X 145). 1441-3 Paweł (ZL I 69, X 145). Stefan (ZL 1 60, X 145), Świętosław (ZL I 45-69). 1441 2 Świętosławów (ZL X 145). 1441-3 2 Maciejów (ZL I 69, X 145). 1441-9 Maciej (LP 9, KL 430-1227, ZL I 25-224, IV 202) 1442 Maciej Świętosławic (ZL X 273). 1441-7 Stanisław (KL 298-767, ZL I 58-60, X 145). 1441-64 Tomasz z S., br. Macieja (KL 318-1220, 1584, OL II 121, ZL I 2-254). 1457 Katarzyna ż. Tomasza (ZL IV 258). 1441-5 Jakub z S. (ZL I 57-82, X 145). 1443 Jakub Świętosławic (ZL I 69); 1445 tenże sprzedaje br. Maciejowi cz. w S. kupioną od Zawała za 20 grz. (ZL I 122). 1443-7 Jakub Gruda (KL 242-572, ZL I 69). 1441-6 Andrzej zw. Berolth (ZL I 69-224). 1448 Jan (KL 1166-7). 1448 Maciej Pyskowic (KL 1033). 1451-60 Maciej Sadurka z S. (LP 86, ZL IV 29-169). 1455 Mikołaj zw. Boczka z S., jego ż. Święchna (OL II 83). 1457-66 Jakub Dłoto (ZL IV 241-79, V 304-400, VIII 160). 1459 Piotr (ZL IV 268). 1463-77 Klemens (ZL V 18-373, VIII 54). 1466 Katarzyna ż. Piotra (ZL V 437). 1466-70 szl. Andrzej z S. alias Łubek, bakałarz (ZL V 212, 446). 1469 Świętoslaw (ZL VIII 105). Dorota, c. śp. Jakuba z S. i Kłodnicy (ZL VIII 54). 1470 Abraham br. bakałarza Andrzeja (ZL V 212). 1487 szl. Wojciech z S. posesor 2 młynów pod zamkiem lub. (MS IV suppl. 1128). 1501 szl. Andrzej Sadurka z S. podstarości lub. (MS II 1482), 1502 posesor młynów pod zamkiem lub. (MS III 580), 1503 n. rajca lub. (MS III 1004), 1505 posesor sołectwa we w. Wrotków (MS III 1971). 1531-3 szlachta bez kmieci: pobór z cz. Andrzeja (wzgl. Piotra), Mikołaja i Jana 1 ł.; Jana Klimontowica Sadurskiego 1/2 ł.; Jana Tomaszowica 1/4 ł.; Mikołaja Dzietrzycha 1/4 ł. (RP). 1462 prac. Wawrzyniec z S. (ZL X 100).

5. 1529 dzies. z całej w. 6 grz. plebanowi w Bochotnicy (LR 437).