WILKÓW

(1326-7 Vilchow, 1346-7 n. Vilcow, Wilcow, 1414 Wilcowo, 1416 n. Wylkow, 1451 Vlkow!), 7 km SW od Kazimierza.

1. Pow. lub., par. W.

3. Własn. szlach. 1409 Jan z Karczmisk zastawia 1/2 w. W., która to połowa należała uprzednio do Syńca, za 12 grz. Baworowi z Dobrego (TA VII 1). 1414-9 Mikołaj Syniec, Syńco z W. (LP 148-50, ZL V 96, X 8-315). 1416 tenże sprzedaje swą cz. Januszowi wójtowi z Płonek (ZL X 125). 1421 Janusz z W. h. Nowina (SP VII/2 1587-9). 1414 Mikołaj z W. (ZL V 98). 1415 Jadwiga z W. (ZL X 156). 1416-30 Prandota z W. (LP 148-50, SP VII/2 1587-93, ZL II 116-274, X 256). 1441 i 1456 Jadwiga Syńcowa z W. (OL II 111, ZL X 145). 1441-9 Mikołaj Syniec z W. (KL 1361-1442, ZL I 185-215, X 145-271). 1443 Greta c. Piotra z Wrzelowa, synowa Mikołaja Syńca (ZL I 215). 1451 Zbigniew z W. (ZL X 53). 1470 w dziale między br. Mikołajem i Janem z Głuska młodszemu Janowi przypada W. wraz z pr. patr. kośc. (ZL V 249). 1472 dz. Grot z Ostrowa podkomorzy lub. i Jan Drzewicki zw. Francuz (Ep. III 67). 1470-80 dz. Mikołaj Kazimierski [z Ostrowa] h. Rawa i Jan Drzewicki h. Ciołek po połowie. Folw. Drzewickiego, 3 ł. km., 2 karczmy bez ról (DLB II 554, III 251-2). 1480 dz. Jan Kazimierski bp chełmski (ZL IX 299). 1531-3 pobór z 1 ł. (RP).

5. Archid. lub. 1326-7 pleban Wojciech; dochód 20 sk. (MV I 172, 247). 1346/7-1373/4 świętop. 3 gr (MV II 199-255, Gromnicki 399). Plebani: 1381 Piotr (SP VIII 913). 1409 Wiesław (TA VII 408). 1415 Mikołaj (ZL X 160). 1420 Stanisław (ZL X 378). 1443 Klemens z Przybysławic archid. lub. jako komisarz Soboru Bazylejskiego odsądza Klemensa plebana w W. od dzies. z Podgórza, przyznając je opatowi świętokrzyskiemu (ZDK III). 1456 Świętosiaw pleban (OL II 103-15).

1472 bp Jan [Gruszczyński] rozsądzając spór m. dz. W. postanawia, aby kolejno Grot z Ostrowa prezentował plebanów 2 razy, zaś Jan Drzewicki trzeci raz (Ep. III 67). 1470-80 kośc. drewn. ś. Floriana. Dzies. snop. z ł. km. wart. do 2 grz. opactwu świętokrzyskiemu, plebanowi dzies. z folw. W. oraz z Podgórza, Rogowa i Kłodnicy Nogawczyny. Do par. należą w. → Szczekarków, Podgórz, Zaszczytów, Rogów, Dobre, Kłodnica Nogawczyna i Urządków (DLB II 554-5, III 251-2). 1482 Andrzej pleban z W. zrzeka się na rzecz opactwa świętokrzyskiego dzies. z ról km. w Podgrodziu i 2 ł. w Woli Kowalskiej (AGAD or. 1878). 1529 plebanowi dzies. z folw. w W. 1/2 grz., oraz z w/w wsi, kolęda 1 grz., 1 wiard., z barci 1/2 grz., ogółem dochód 6 1/2 grz. (LR 441). 1531-3 okręg par. jw. oraz Mączymierz i Podgórz (RP).