BRZEŹNICA KSIĄŻĘCA,

gm. Niedźwiada, woj. lubelskie. Wieś ta pojawia się pod nazwą Wola Brzeznicka w 1469 r. (KzL 8 81v). Podobnie zapisano ją w l. 1477, 1479 i 1487 (KzL 9 187v, 274; 10 31). W 1529 r. (LR 34) zapisano ją Rzesniczka Volya. W l. 1531 (ZD XIV 351) występuje Vola Brzesniczka, w 1552 Brzeznicka Wola, w 1563 (KsP 33 424) Brzeznicza Nowa. W 1611 r. zapisano (Vis.KM 65) Brzeznica utraque, zaś w 1626 r. (RL 144) była Brzeznica wieś księcia Janusza Zasławskiego, którą w latach następnych od tytułu właścicieli nazywano Brzeźnicą Książęcą. Tak zapisano ją w 1663 r. (BJ 141), a następnie ciągle w XVIII-XIX w. W 1801 r. (Hld) miała ona 44 domy i należało do niej osiedle Zagrodi (zob. Zagrody). W 1905 r. (SKLG 296) Brzeźnica Książęca z kolonią miała 120 domów i 781 mieszkańców, w 1921 r. (Spis 59) 157 domów i 935 mieszkańców. Tak samo nazywa się ją dzisiaj (UN 113 14; WU I 164).