MŚCISŁAW

/193/. Leżał w parafii Kłodnica (zob.), obok Chodla, zniknął prawdopodobnie w XVI w. W zaginionej księdze oficjała lubelskiego figuruje w zestawieniu dziesięcin na pierwszych kartach (Ks Of 1). Zostało ono zrobione chyba już po spisaniu całej księgi, więc po 1450 r. Widnieje tam po Kłodnicy Mscislaw łącznie z Godowem. Długosz zaś Mszczyslaw w parafii Kłodnica dopisał później, po dokonanym opisie tej parafii, jak to sprawdziliśmy w rkpsie Liber beneficiorum (f. 135v). Więcej danych o tej wsi podał Długosz w zestawieniu dziesięcin klasztoru świętokrzyskiego. Pobieranie dziesięciny przez benedyktynów jest dowodem dużo wcześniejszego założenia tej wsi, przynajmniej w XIII w. Mścisław i Kłodnica należały do tego samego właściciela, Mikołaja Maciejowskiego herbu Ciołek. Ostatni zapis dotyczący tej miejscowości pochodzi z 1515 r. i mówi o powrocie dóbr Komaschycze et Msczysław do rąk Bernarda Maciejowskiego (MRPS IV 10529). Pozwala to, jak się wydaje, lokalizować Mścisław gdzieś w pobliżu Komaszyc i między tą wsią a Nową Kłodnicą (Chodel). Być może po lokacji w 1517 r. Chodla (zob.) ludność Mścisławia zasiliła nowe miasto, a ich wieś przestała istnieć.