CIESZEWO

(1404 Czeszeuo, Czeschewo, Czeschowo, Czyeschewo, Czyeschevo Maior, Ciesewo) 11 km na E od Bielska.

1. 1449 n. distr. płoc. (MK 337, 83); 1488 n. pow. biel. (MK 6, 262); 1578 par. Biskupice (ŹD 22, 33).

2. 1595 pole w Cieszewku pod Brzechowem, od gościńca idącego z Bielska do C. do strumienia (PG 98, 116); 1596 pole w Maliszewie pod C., od drogi cieszewskiej, czyli od lasu do wsi [Kozłowo-] Liska PG 98, 670).

3. Włas. szlach. 1404 – zm. 1410 Dobiesław z Cz. kanonik włocł. i gnieźn. (Korytkowski, Prałaci III, 187)1Niepewne, czy ten Dobiesław pochodzi z tego Cieszewa; 1407 Wojciech z Cz. (Pł. nr 935); 1408 ks. Siemowit IV nadaje szlachcie h. Bolesta, m. in. Piotrowi Kruglicy, jego ojcu Świętoborowi, Ściborowi i Wojciechowi, braciom, wszystkim dziedzicom z Cz., pr. nieodpowiedne i zwolnienie od kar (MK 5, 109v; MPR 381); 1408-1420 Piotr Kruglica h. Bolesta z C. i Świerczyna stolnik płoc. (MPR 381; ADP perg. 172; WS 295); 1438 Piotr z Cz. zastawia w imieniu swoim, br. Jana i siostry Barbary Janowi zw. Szarukan dz. z Wierzbicy 2 cz. ojcowizny w Cz. i w Druchowie w 30 kopach gr posp. na 2 lata (MK 336, 75v-76); 1439 Zygmunt i Piotr z Cz. wujowie Mikołaja z Barcikowa (MK 336, 86v); 1440 Zygmunt i Piotr, dziedzice z Cz., wujowie i opiekunowie Mikołaja z Barcikowa, wraz z tymże Mikołajem i matką jego Małgorzatą odstępują Dobiesławowi z Szeligów połowę własności w Mijakowie w zamian za 2 wł. w Słupnie-Krzelewie, z dopłatą przez Dobiesława 200 kóp gr w półgr. (MK 340, 140v); 1445 Piotr i Zygmunt z Cz. sprzedają szl. Pawłowi zw. Koszyk z Łęgu i bratankom jego, Pawłowi, Stanisławowi i Zachariaszowi, dom w Płocku, będący niegdyś własnością zm. Piotra Kruglicy i br. jego Łazanki z Cz., za 10 kóp gr w nowych szelągach (MK 337, 117v; ZDP nr 139); 1446 Jan z Cz. sprzedaje Zygmuntowi i Piotrowi, dziedzicom z Cz., części w Świerczynie i Skoczkowie po ojcu Piotrze Kruglicy stolniku płoc., za 20 kóp gr posp. (MK 335, 110-110v); 1449 Wojciech i Jan z Cz. sprzedają Zygmuntowi i Piotrowi, braciom z Cz., pr. bliższości do Świerczyna i Skoczkowa za 400 kóp gr w półgr.; Jan także sprzedaje rzeczonym braciom całą cz. ojcowizny w Cz. za 44 kopy gr w półgr. (MK 337, 83); 1451 Zygmunt, Piotr, Maciej i Jan, dziedzice z Cz., sprzedają Raciborowi z Maliszewa 1 wł. zw. Bogufał w Maleszewie za 25 kóp gr w półgr. (MK 335, 39); 1454 Zygmunt i Piotr z Cz. sprzedają Janowi ze Święcic wieś swoją Skoczkowo za 40 kóp gr w półgr. (MK 335, 120v); 1458 Piotr z Cz. sprzedaje Maciejowi z Dziedzic połowę wsi Świerczyn, każdą wł. po 15 kóp gr w szelągach, poręczając pokój ze strony br. Macieja i żony Małgorzaty (MK 335, 153); 1475 Piotr s. Wojciecha z Cz. student Uniwersytetu Krakowskiego (Album I, 224); 1487 Maciej Cieszewski star. czerski (Bon. III, 204); 1488 Andrzej Cieszewski z Kuskowa z żoną Katarzyną odstępują Maciejowi ze Świerczyna cz. w Cz.; Dorota wd. po Zygmuncie z Cz. wyraża zgodę na powyższe (MK 6, 262); 1490 Piotr z Cz. daje zięciowi Jakubowi z Arciszewa 3 wł. w Cz. jako posag córki Katarzyny oraz sprzedaje mu 3 wł. tamże (MK 6, 234v); 1492 tenże Piotr sprzedaje zięciowi Jakubowi z Arciszewa własność w Cz. i Maliszewku (MK 6, 284); 1497 król Jan Olbracht daje Niemierzy Skoczkowskiemu skonfiskowane dobra Jana, Bernarda, Dobiesława, Wojciecha i Mikołaja w Cz. (MS II nr 874); 1498 król Jan Olbracht potwierdza nadanie Maciejowi Witosławskiemu skonfiskowanych dóbr Jakuba Mnicha i żony jego z M. Cz. (MS II nr 1297); 1531: Wojciech Śmieja – 1 wł. folw., Jakub Kiełbasa – 4 wł. folw., Piotr – 1/2 wł. os., wdowa po Mikołaju – 2 wł. folw., Piotr s. Tomasza Maliszewskiego – 1/2 wł. folw. (RP 41, 93).

7. Bon. III, 204-205.

1 Niepewne, czy ten Dobiesław pochodzi z tego Cieszewa.