CIOŁKOWO

(1440 Czolkowo, Czyolkowo Maior, Czolkowo Magna, Ciolkowo) 15 km na NE od Płocka.

1. 1463 n. distr. płoc. (MK 337, 9); 1475 ziemia płoc., pow. rac.! (MK 5, 53); 1578 pow. płoc., par. Woźniki (ŹD 7).

2. 1549 pole w Woźnikach obok drogi smardzewskiej do granic dóbr Cz. (PG 14, 355); 1596 pole w Trębinie pod C. w miejscu zw. Na gajowisku, od granic C. do drogi Ciołkowskiej (PG 98, 445).

3. Włas. szlach. 1440-41 Guntek z C. [i ze Ślepkowa] h. Jastrzębiec podstoli płoc. (Bon. III, 225; AGZ XIV nr 3746); 1459-1463 Jan Kinicki z Szapska darowuje bratankom, Marcinowi, Janowi, Elżbiecie, Annie, dzieciom zm. Pawła Kinickiego, 1/2 wsi Cz. i 1/2 wsi Dębsk (MK 335, 153v; MK 337, 8v, 9-9v); 1470 Niemierza z Cz. sprzedaje Andrzejowi z Radzanowa [Starego] 1/2 wsi Cz. i 1/2 wiatraka tamże z całym siedliskiem za 250 kóp gr w półgr., poręczywszy pokój od innych osób (MK 341, 12); 1475 Anna żona Grzegorza z Grabowczyka, Jadwiga wd. po Mikołaju z Koziczyna, Małgorzata żona Jana z Watkowa, Dorota, córki Jakuba z Kinik, kwitują brata Niemierzę z Giedni z zadośćuczynienia za dobra dziedziczne w Cz. i Giedni (MK 5, 53); 1476 Marcin Kinicki z Cz., siostra Katarzyna żona Jakuba z Łyczek (MK 5, 67); 1480 Katarzyna c. zm. Pawła z Kinik żona ur. Jakuba Łyczkowskiego z Naborowa kwituje braci, Marcina i Jana z Cz., z zadośćuczynienia za dobra dziedziczne (MK 9, 122); 1492 Andrzej Rubiszewski z Radzanowa [Starego] z żoną Małgorzatą zabezpieczają Mikołajowi Małpie z Sękowa [dług] na połowie swych dóbr w Cz. M. (MK 6, 301v- 302); 1531: Andrzej Sękowski – 5 1/2 wł. os., i wł. przyłączono do folwarku z orzeczenia sądu przysięgłych, Adam – 7 wł. os. (RP 41, 69v).

7. Bon. III, 226.