DĄBROWA

(1406 Dambrowa, Damprow) 17 km na SW od Mławy.

1. 1411 n. [par.] D. (Lites II, 198); 1429 par. D. (Kurenda, 218); 1506 dek. mław. (MD); 1578 pow. szr. (ŹD 58).

2. 1438 → p. 3; 1551 → p. 5.

3. Włas. szlach. 1406 pani z D. procesuje się z Guntkiem z Glinojecka (Pł. nr 767); 1410, 1411, 1413 → p. 6; 1438 Krystyn ze Szreńska s. Stanisława Grada wojewody mazowieckiego bierze udział w rozgraniczaniu dóbr D. od dóbr Drogiszka (Las 8); 1441 w podziale dóbr między Stanisławem i Krystynem, synami zm. Stanisława Grada, Krystyn otrzymuje m. in. D. (MK 336, 28-28v; Las. 7-8); → Szreńsk; 1460 Jan Szreński s. zm. Krystyna, podstoli płoc., posiada Staroźreby, D., Kowalewo (MK 335, 172v); 1476-1488 ur. Krystyn ze Szreńska s. Jana posiada dobra swego ojca, m. in. D. (Las. 8); 1488 po zmarłym bezpotomnie Krystynie ze Szreńska bratankowie jego Stanisław, Mikołaj i Wojciech otrzymują cz. dóbr Krystyna, m. in. cz. Dąbrowy i pr. patronatu kościoła tamże (Las. 9); 1526 Feliks Szreński kasztelan rypiński zabezpiecza żonie Barbarze c. Stan. Kościeleckiego jej posag na dobrach dziedzicznych, m. in. na D. (Las. 10, 11); 1531: Mdzewski – 7 wł. os., Kunracki – 2 wł. os., Maliński – 2 wł. os., skarbnik – 9 wł. os. (RP 41, 127v).

5. 1411 → p. 6; 1429 Wojciech pleban w D. wezwany do uiszczenia świętopietrza (Kurenda, 218); 1464 Piotr kapłan z D. procesuje się z plebanem z Węgry: o sukno wartości 22 gr, o księgę wartości 25 gr, o różaniec wartości 50 gr w szelągach, o 2 koła wartości 2 gr i in. rzeczy (Ep. 9, 139v); 1488 → p. 3; 1551 kościół par. w D. jest w lesie (UP 207); 1598 kościół parafialny Ś. Stanisława (WP 5, 147v).

6. 1410 Krzyżacy biorą do niewoli Mikołaja z D. (Bi. 703); 1411 wójt krzyżacki z Działdowa zabiera plebanowi z D. i jego kmieciowi 2 miecze wartości 1 kopy gr (Lites II, 198); 1413 tenże wójt rabuje kmieciowi z D. 2 konie wartości 12 grzywien pruskich; ciż sami rabują Janowi z D. odzienie z mieczem wartości 3 grzywien, a następnym razem obrabowują go doszczętnie i topią (Lites II, 199; Las. 7); ludzie wojewody Stanisława [Grada], Piotr zw. Grad i Marcin zw. Przygoda, wracając z jarmarku w D., zostają obrabowani przez Krzyżaków (Lites II, 201; Las. 7).