KUCZÓW

(1569 Kuczow, 1571 Kuczow Gabrielis, 1578 Kuczow seu Andrzeyow, 1688 Kuczow alias Bogusławiec, 1780 Kuczow, 1787 Kuczam, 1791n. Kuczow, 1827 Kuczów; Niec. 114; Kop.K 189) 6 km na SE od Starachowic, na prawym brzegu rz. Kamiennej; ok. 17 km na N od kl.

1. 1569n. pow. sand. (ASK I/7 408v), 1827 pow. solecki (Tabela I 251); 1578 par. → Pawłów (ASK I/7 408v), 1827 par. → Wierzbnik (Tabela 1241).

2. 1729 → Wierzbnik; 1780 graniczy od E ze Stykowem i Swiertą, gdzie spór o cz. lasu i łąki, od S z → Dąbrową, od W z → Michałowem, od N z → Dziurowem (Inw.Rzep. 22); 1780 niwa Kuczowska [folwarku w → Rzepinie], piaszczysta i odległa, położona między lasem i rolami chłop. (ib. A).

3.4. Własn. kl. święt., od 1818 r. rządu.

1569 pobór z kuźnicy o 3 kołach z 8 czeladnikami (ASK I/7 408v); 1571 opat święt. daje pobór z kuźnicy zw. K. Gabriela (Gabrielis) o 3 kołach z 5 czeladnikami (ib. 265, 339); 1578 szl. Gabriel Starzechowski daje pobór z kuźnicy K. o 3 kołach z 8 czeladnikami (ib. 580; Paw. 193; Zientara 174); 1673 opat święt. daje pobór od 65 mkw wsi → Zawada z osadami K. i → Bogusławice (ASK I/67 236);

1680 Mikołaj Goski opat kl. święt. nadaje Gniatowskiemu w dożywocie sołectwo w K. (Gacki 96, 132); 1685 przeor i ekonom kl. święt., komisarze opata Mikołaja Komorowskiego, stwierdziwszy, że ob. wójt K. zagarnął ogrody nadane kucharzowi przez opata i kapitułę klaszt. za wierne usługi, pozbawił gajowego łąki, którą ten sam sobie wykarczował, a ponadto kazał chałupnikom pracować i płacić jak zagrodnikom oraz niszczył las, produkując węgiel drzewny, odebrali mu za karę młyn i oddali go dworowi w Rzepinie (Gacki 261); 1688, 1747 → p. 5;

1780 należy do klucza rzepińskiego dóbr stołu opata komendatoryjnego, 8 dymów, 6 zagr. (Ignacy Walkowicz, Mateusz Jamski, Maciej Walkowicz, Piotr Zygadło, Benedykt Zapała, Filip Bujnowski) pracuje po 2 dni tyg. pieszo i odrabia po 6 łokci oprawy, razem z zagr. z Dziurowa noszą raki na stół opata oraz dbają o staw w Michałowie. Razem z górnikami z Dziurowa pracują w kuźnicy w Michałowie. Stawek zarosły na rz. Kamiennej. Do stołu konw. święt. należy młyn o 1 kamieniu na tym stawie, z zagrodą „dwudniową” należącą do młynarza. Subsidium charitativum wynosi 75 zł (Inw.Rzep. 21-2, 29-30); 1787 liczy 54 mkw (Spis I 414; II 135); 1818 → Wierzbnik; 1827 ma 15 domów i 9 mkw (Tabela I 251).

5. Dzies. należy do kl. święt. i prep. wierzbnickiego.

1688 opat święt. nadaje nowo utworzonej prepozyturze klaszt. w Wierzbniku dzies. z ról w K. nad rz. Kamienną, które w cz. uprawiają poddani, a w cz. sołtys (Wiś.Ił. 404); 1747 dzies. z młyna, sołectwa i od zagr. z K. należy do prep. Wierzbnika (AV XXXVII 197); 1780 dzies. snop. dowożą pleb. Wierzbnika, który pobiera też dzies. z niwy Kuczowskiej folw. rzepińskiego (Inw. Rzep. 4, 22); 1791 za dzies. z K. prep. Wierzbnika otrzymuje 41/1 zł rocznie (ib. 396).

7. ZDP rpsy 781-2; Gacki 96, 132, 239, 244, 257; SG IV 843.

Uw. K. powstał w XVI w. jako lokacja klaszt., może w formie sołectwa (Gacki 239, 257), na terenach, które kl. uzyskał w 1339 r. (por. Rzepin), lub w l. 1351-1442 (por. Florencja, Lenartów Most).