GŁUŻEK

(1425 Gloszek, Glozek, Glossek, Glozyek) nad rz. Mławką, 10 km na SW od Mławy.

1. 1437 n. distr. zawkrz. (MK 335, 163v-164); [1491] n. par. Bogurzyn (Ep. 15, 6v); 1578 pow. szr. (ŹD 58).

2. 1425 ugoda między wdową po łowczym Wojciechu z Dobrsk, Wisławem Gerdutem z Bogurzyna i Tralową z jednej a Mik. Mikszem dz. z Rumoki z drugiej strony w sprawie granic między Bogurzynem i G. a Rumoką: Miksz będzie miał połowę rz. Mławki między Rumoką, Bogurzynem i G., a pozostali drugą połowę rzeki (AG perg. 2038).

3. Włas. szlach. 1430 szl. Jan z G. zobowiązuje się zapłacić ucz. Maciejowi zw. Kuska kmieciowi z G. 9 kóp gr posp. w określonym terminie (Tym. 336); 1434-1437 Jasiek z G. wojski płoński (MK 335, 2, 154v); 1437 tenże Jasiek wraz z br. Michałem prepozytem kolegiaty Ś. Michała w Płocku sprzedają Aleksemu z Kucic psęd. zawkrz. wieś G. (MK 335, 163v-164); 1436-1455 Aleksy z G. psęd. zawkrz. (WS 147, 297; MK 336, 63v, 79; ZDP nr 129; MK 6, 143); 1446 → p. 6; 1454 Przecław z Wołowej zabezpiecza Katarzynie wd. po Andrzeju z G. córce Sędka wojskiego płoc. 70 kóp gr w szelągach długu na cz. dziedzictwa w Wołowej (MK 335, 120v); 1455 Wojciech dz. z G. zabezpiecza żonie Dorocie 120 kóp gr w szelągach na połowie dóbr w G. i na cz. młyna w G. tytułem wiana (MK 337, 57); Aleksy z G. psęd. zawkrz. ma odstąpić Ziemakowi z Wiśniewa cz. w Podkrajewie, należną jako posag po córce [Katarzynie żonie tegoż Ziemaka] (MK 6, 143); 1466 Ścibor s. Aleksego z G. zabezpiecza Stanisławowi i Janowi, synom zm. Ścibora z Kucie, dług na swojej cz. w Kucicach (MK 9, 205; MK 18, 96); 1482-1488 Guntek Głoszkowski (K skarb. nr 669, 998, 1007, 1028, 1099, 1110, 1141, 1155); 1484 sprawa dziedziców z G. przeciwko Janowi z Bogurzyna (Ep. 10, 333); 1486 w ramach ugody Jan Bogurski zapłaci Jakubowi Głużkowskiemu 1 kopę gr (Ep. 10, 464); [1491] Andrzej Ślepkowski, Aleksy i Jakub z G., patroni kościoła w Bogurzynie, prezentują na probostwo Augustyna s. Wojciecha z G. (Ep. 15, 6v); 1497 król Jan Olbracht daje Andrzejowi i Jakubowi Głużkom skonfiskowane dobra m. in. Andrzeja i Stanisława z Bogurzyna (MS II nr 970); oraz Janowi Głużkowskiemu dobra m. in. Jana Bogurskiego w Bogurzynie (MS II nr 991); Jakub dz. z G. (Ep. 15, 118v); 1506 – zm. 1516 ksiądz Augustyn Głużkowski pleban w Płońsku, a następnie w Bogurzynie (Kap. P 50, 77v-78; Ep. 2, 169); 1522 Jadwiga Głużkowska norbertanka klasztoru Ś. Marii Magdaleny w Płocku (KN 237); 1531: 17 wł. os. (RP 41, 127).

5. [1491] → p. 3.

6. 1446 Aleksy z G. psęd. zawkrz. wraz ze Stanisławem ze Strzegowa pertraktuje w imieniu ks. Włodzisława I z władzami Zakonu Niemieckiego (ZDP nr 129, przypis 4; ADP perg. 252).

7. Bon. VI, 111-112.