KARWOWO

1Pięć wsi o wspólnej nazwie K. istniało już zapewne na początku XV w., skoro mamy wzmiankę z 1409 r. o Krzywaniętach (późniejsze K.-Krzywanice), z 1412 r. o Bonkach (późniejsze K.-Olszamowo i w końcu K.-Orszymowice), z 1410 r. o K., czyli Podgórzu (późniejsze K. Podgórne). W pełnej swej nazwie 5 wsi K. występuje dopiero w 1531 r. i wymienione wzmianki były zbyt sporadyczne, by można było podzielić cały dosyć bogaty materiał źródłowy dotyczący K., nie narażając się na popełnienie zbyt wielu błędów. Dlatego też zdecydowałam się opracować pięć wsi K. pod jednym hasłem. Dodatkowym argumentem jest to, że Karwowscy mieli swą własność przemieszaną, trzeba by wymieniać jedną i tę samą osobę pod różnymi hasłami. O rozrodzeniu tej rodziny świadczy nie tylko 5 wsi K. w pow. płoń., zasiedlili oni bowiem już w I poł. w. XV powiaty kolneński i radziłowski, zakładając szereg wsi o nazwie Karwowo: K.-Brychy, K.-Byczki, K.-Konotopa, K.-Kubrzane, K.-Pawełki, K.-Stryjaszki, K.-Wszebory, K.-Zabłocie, K.-Zalesie (Wiśń. Grajewo 85) (1400 Carwowo, 1531 Carvovo Blascheyevice, Karwowo Blazeiewicze, 1409 Krzywanięta, 1531 Karwowo-Krywanice, 1406 Carwowo alias Bonky, 1531 Carvovo Olsamowo, 1410 Karwowo alias Pothgorze, 1531 Karwowo Podgorne, 1531 Carvovo Troiani) dziś 5 wsi: Karwowo-Błażejewicze, Karwowo-Krzywanice, Karwowo-Orszymowice, Karwowo Podgórne, Karwowo-Trojany, 15-17 km na W od Płońska, nad rz. Dzierzążnicą.

1. 1443 n. distr. płoc. (MK 337, 122v); 1497 n. pow. płoń. (MS II nr 860); 1578 par. Góra (ŹD 103).

2. 1409, 1437 → p. 3; 1523 K. graniczy z Sadkowem (WT 10, 123v); 1575 płosa w K. Podgórnym od granic Żochowa do drogi zw. wyszogrodzka (PG 61, 122); 1595: 3 pola w K.-Błażejewicach – jedno pod K.-Orszymowicami, drugie pod K.-Trojanami, trzecie pod Sadkowem, od drogi idącej w kierunku Wierzbicy do strumienia (PG 98, 112v).

3. Włas. ks., następnie szlach. 1298 ks. Bolesław II nadaje rycerzowi pasowanemu Pawlecowi wsie ks. Dębsk, Nosarzewo i C. wraz z pr. nieodpowiednym i pr. łowienia wszystkich zwierząt z wyjątkiem tura (MK 5, 22v-23; MK 6, 228v-229; MK 6, 230-230v; L nr 43); 1312 Jan z C. powołany przez bpa płoc. do lokacji wsi Brzozie i Ząbki [w pow. brodnickim] (KT nr 23)2Jan wymieniony w Słowniku hist.-geogr. z. chełmińskiej, s. 14, lecz bez nazwy wsi K; 1400-1416 Mścisław z C. syn Mikosza br. Pawła (Pł. nr 17, 96a, 99, 206, 2610, 2626); 1400-1416 Adam z C. zw. Solk br. Bogusza (Pł. nr 17, 156, 254, 1560, 1598, 2484, 2626); 1401-1410 Uniesław z C. z żoną Małgorzatą (Pł. nr 96, 96a, 99, 1469); 1401-1412 Tomasz z K. syn Błażeja (Pł. nr 57, 173, 1631, 1647, 1751); 1401-1414 sławetny Arnold z C. (Pł. nr 96, 668, 1032, 1264-1265, 2131, 2314); 1402 Wysz, Andrzej i Machna z C. przekazują br. Raciborowi prowadzenie sprawy przeciwko Świętosławie (Pł. nr 161); Wierzchosław z C. skarży Jana z Kraśniewa, że nie pozwala brać mu wody ze swej studni (Pł. nr 170); 1402-1406 Wierzchosław z C. (Pł. nr 169, 170, 776); 1402-1414 Bernard z C. ojciec Świętosławy (Pł. nr 161, 213, 218-218a, 2187, 2193); 1402-1414 Mikołaj z K. ojciec Mścisława (Pł. nr 175, 176, 2218); 1402-1414 Andrzej z C. syn Wierzchosława (Pł. nr 175, 176, 418, 1835, 1846, 2313, 2324); 1402-1415 sławetny Stan. Sczmiel dz. z C. syn Włodka (Pł. nr 207, 242a, 1076 ... 2518); 1402-1415 Wojciech z C. (Pł. nr 175, 2566); 1402-1415 Mroczek z C. br. Andrzeja (Pł. nr 313a, 347a, 761, 797, 2423); 1402-1416 Bogusz z C. br. Jakusza i Adama (Pł. nr 163, 313a, 502, 550 ... 2702); 1402-1416 Marcin z C. (Pł. nr 171, 452, 668, 693, 2693); 1402-1416 Jakub (Jakusz) dz. z C. (Pł. nr 175, 476, 1324 ... 2704); 1402-1417 Racibor z C. alias z P. brat Małgorzaty i Wierzchosława (Pł. nr 161, 176 ... 1497, 1616, 1987, 2770); 1403 Mścisław z C. stawia świadków: Adama z C., Marcina z C., w sprawie zapłaty Małgorzacie za sukno i płaszcz (Pł. nr 347); 1403-1414 Wszebor z C. (Pł. nr 269, 281, 2248, 2251); 1403-1416 Bartłomiej z C. (Pł. nr 351, 493, 2703); 1403-1416 Paweł Janowic z C. (Pł. nr 268, 1276 ... 2646); 1404 Bronisław i Racibor z s. Wszeborem, dziedzice z C., posiadają Lutomierzyn i Rutki-Bronisze (MK 6, 303); 1404-1412 Jan z C. ojciec Pawła (Pł. nr 766, 471 ... 1830); 1405 Jakusz z C. nie chce odpowiadać Sądkowi bez Piotra, Mścisława, Dochny, Stachny, Jana [wszystkich z K.] (Pł. nr 506); Mścisław i Falisław, obaj z C., i Śmisława wd. po Szczepanie z C. odstępują Warpodze c. Śmisławy swe cz. w C. jako posag (Pł. nr 586); Andrzej z K. stawia świadków: Adama z C., Mścisława z C., Mroczka z C., że nie wypędził Racibora gwałtem ze swego domu (Pł. nr 493); Andrzej Długi skarży Andrzeja z K., że od 12 lat trzyma cz. jego dziedzictwa – wiano matki – w K. (Pł. nr 638); 1405-1409 Wisław z C. (Pł. nr 536-537, 402); 1405-1411 Michał z C. (Pł. nr 488, 529, 1572); 1405-1414 Trojan z K. brat Jakuba (Pł. nr 516, 647, 850, 992, 1324 ... 2338); 1405-1415 Piotr z C. syn Macieja (Pł. nr 506, 2433); 1405-1415 Cedar z K. (Pł. nr 537, 593, 2338); 1406 Falisław dz. z C. zastawia sławetnym Pawłowi i Marcinowi z C. całą swą część z siedliskiem w 1 kopie gr na 6 lat (Pł. nr 745); Paweł Krzywania, Adam, Bartłomiej, Marcin, wszyscy z C., świadkowie Mroczka z Wierzbicy (Pł. nr 734); Wierzchosław i Racibor, bracia, dziedzice z C., oświadczają, że ich bratanek Andrzej ma u nich w Kraśniewie trzecią cz. (Pł. nr 744); Zawisza z C. przeciwko Trojanowi z C. (Pł. nr 710); 1406-1409 Falisław z C. brat Bernarda (Pł. nr 739, 741, 1303); 1406-1411 Wojmir dz. z K. (Pł. nr 871, 929, 1320, 1691); 1406-1413 Katarzyna z C. alias Bonky (Pł. nr 693, 1924, 1952)3C. alias Bonky występuje po raz pierwszy w zapisie nr 1924 (1412 r.); 1406-1414 Olszan z braćmi z C. (Pł. nr 750, 850, 1674, 1713, 1736, 2338); 1406-1415 Jakub alias Wojewoda z K. przeciwko Olszamowi z K. (Pł. nr 735, 1543, 1605, 2029, 2276, 2500); 1406-1425 Jakub zw. Wojewodka dz. z C. (Pł. nr 735, 1543; Z I nr 1279, 1394, 1395); 1407-1408 Rambert z C. (Pł. nr 973, 1162, 1184); 1407-1415 Świętosław z C. (Pł. nr 1014, 2503); 1407-1415 Dominik z C. (Pł. nr 961, 992, 2371); 1408 dziedzice z Góry powierzają Adamowi z K. sprawę o granice przeciwko Mikołajowi z Żochowa (Pł. nr 1191); 1409 Falisław z Góry zastawia sławetnym Stanisławowi i Falisławowi z C. swą cz. z siedliskiem w 9 grz. na 9 lat (Pł. nr 1303); u Krzywaniąt w C. każdy płaci po 6 grz. (Pł. nr 1399); Mścisław z C. nie chce odpowiadać Andrzejowi bez Mroczka, Piotra s. Macieja, Przejki c. Macieja, Augustyna i siostry jego Dobiesławy, Tochny, Wisława, Andrzeja, Jana, wszystkich z C. (Pł. nr 1321); sław. Arnold z C. zastawia Pawłowi i Jakubowi z C. całą swą cz. ojcowizny w 4 kopach gr posp. na 8 lat (Pł. nr 1267); Paweł, Piotr i Andrzej z Mroczkiem [z K.] mają dokonać podziału swych posiadłości w ciągu 6 tygodni (Pł. nr 1410); sław. Cedar z K. winien Mścisławowi i Wojsławowi, dziedzicom z Góry, 5 grz., 5 gr i 3 kopy gr (Pł. nr 1250); Trojan z C. oskarża Racibora ze Starczewa o zniszczenie granic (Pł. nr 1368); Marcin kmieć Trojana z C. (Pł. nr 1407, 1407a, 1530); 1410 Wojciech z C. zastawia stryjowi Klemensowi całą swą cz. dziedzictwa w C. w 15 grz. gr posp.; Małgorzata żona Mścisława wykupuje tę cz. za 15 grz. tytułem pr. bliższości (Pł. nr 1465); Sądek z Płony skarży Swąszka z C., że od roku został wwiązany niesprawiedliwie w jego dobra, które, wg Świętosława, zostały mu zastawione przez Jana na 3 lata (Pł. nr 1818); Adam z C. występuje w imieniu dziedziców ze Strzeszewa (Pł. nr 1503); Paweł z C. z braćmi z jednej i Andrzej z C. z bratem z drugiej strony dokonują podziału dóbr, w tym pola, lasu i mokradeł (Pł. nr 1521); Paweł z K. kupuje od Mroczka i Andrzeja z K. 1 mórg za 3 kopy gr posp. (Pł. nr 1514); Paweł, Jan, Piotr i Mścisław mają podzielić między siebie 2 części w K., a Andrzej z Mroczkiem trzecią część (Pł. nr 1464); Koga z Łopatek zastawia Mroczkowi i Wojmirowi z C. swą cz. w Łopatkach w 3 kopach gr posp. na 4 lata (Pł. nr 1501); Przybka z C. wd. po Tomaszu procesuje się z Trojanem z C. (Pł. nr 1431, 1456); 1411 Andrzej bratanek Wierzchosława z C. (Pł. nr 1599); Paweł z K. skarży Michała z Żochowa, że od 3 lat jeździ do młyna drogą, którą mu Michał “żałował” (Pł. nr 1684); 1411-1415 Dobrogost z K. brat Pawła (Pł. nr 1673, 2519); 1412-1413 Trojan z C. procesuje się z Piotrem i Stanisławem, kmieciami ze Starczewa (Pł. nr 1867, 2118); 1413 Jakub z C. zw. Wojewoda stawia świadków przeciwko Mścisławowi z innego C.: Bogusza, Mroczka, Jana, Andrzeja, Wojmira, Stanisława s. Marcina, wszystkich z C. (Pł. nr 1991, 2029); Uniesław z C. nie chce odpowiadać Tochnie z C. bez Śmiechny, Falki, Gniewki i Pachny (Pł. nr 2006); Mścisław z Grochowarska twierdzi przeciwko Hance, żonie Adama z C., że “nie obiecał jej dać 4 kóp gr posagu młodym bydłem” (Pł. nr 1966); 1413-1415 Mikołaj kmieć z C., Stanisław kmieć z C. (Pł. nr 2052, 2559-2562); 1414 Mikołaj z C. ma sprawę z Wszeborem z C. (Pł. nr 2213): Więchna z synami, Bernardem i Falisławem z C., powierzają Pawłowi z C. prowadzenie sprawy przeciwko Jakubowi i Pawłowi z C. (Pł. nr 2193); Racibor Olszamowic z C. winien Ninocie z Sadkowa 3 1/2 grz. gr mazowieckich (Pł. nr 2181); Paweł Staszkowic z C. procesuje się z Pawłem Janowicem z C. (Pł. nr 2186, 2186a); [1414-1425] ks. Janusz I nadaje Arnoldowi z C. 5 wł. w z. wis. (MK 3, 32); 1415 ksiądz Szczepan, Zawisza, Paweł, Maciej, Andrzej Piotr, Paweł, Szczepan, Jan, wszyscy z K., powierzają Stanisławowi z K. prowadzenie sprawy przeciwko Szczepanowi i Jabłrzykowi i innym ich braciom [z K.] (Pł. nr 2434); Jakub, Dominik, Bogusz, wszyscy z C., zrzekają się zastawu [w C.] na rzecz Racibora z C. (Pł. nr 2371); Adam z C. winien Raciborowi z innego C. 60 gr posp. (Pł. nr 2578); rządca płoń. ustala kaucję wysokości 20 kóp gr między Mściwojem, Marcinem i Bartłomiejem z C. z jednej a Wojciechem z C. z drugiej strony (Pł. nr 2566); Marcin i Bartłomiej z C. powierzają Jakubowi z C. wszystkie swe sprawy przeciwko Wojciechowi z C. (Pł. nr 2569); 1416 Jakusz z C. poręcza za Racibora z C., że [odstąpi] Bartłomiejowi z C. cz. w Nosarzewie (Pł. nr 2704); Katarzyna z Góry wd. po Bogusławie z s. Gunbertem zastawiają Czaderowi z K. 2 wł. w Krzu i łąkę w Górze na 12 lat (Pł. nr 2687); 1424 Cedro dz. z C. kupuje 20 wł. u źródeł rz. zw. [Złoty] Stok (MK 6, 85v-86)4Powstała z tego wieś Cedry-Złotystok; 1426 ks. Janusz I darowuje Bartłomiejowi z K. 5 wł. obok bagien w pow. nowogr. (PP V nr 233)5Powstała z tego wieś Karwowo-Konotopa; 1430 Jakub zw. Korzyb z Korzybia zamienia z Pawłem s. Trojana z C. Wójtostwo w Dzierzążni na Nosarzewo (MS III Supl. nr 109); 1434 Gunbert dz. z Góry sprzedaje Pawłowi i Wojmirowi, dziedzicom z K., połowę swego dziedzictwa w Górze wraz z pr. patronatu kościoła par. tamże za 60 kóp gr posp.; Paweł z Góry odwołuje tę sprzedaż tytułem pr. bliższości (MK 335, 10-10v); 1435 ks. Włodzisław I sprzedaje Wszeborowi dz. z K. 30 wł. chełm. nad rz. Kubrą w z. wis. za 30 kóp gr posp. z obowiązkiem wystawienia z każdych 10 wł. na wyprawę wojenną jeźdźca w pancerzu na koniu wartości 4 kóp gr (MK 335, 33)6Powstała tu wieś Karwowo-Wszebory; 1436 Racibor z Nosarzewa sprzedaje Bogusławowi z Nosarzewa 1/3 swej własności w Nosarzewie za 7 1/2 kopy gr w półgr. oraz 1/4 swego dziedzictwa w C. za 8 kóp gr posp. (MK 335, 77-77v); Paweł z Góry pozywa Wojmira z K. w sprawie sprzedaży cz. dziedzictwa w Górze, którą odwołał tytułem pr. bliższości (MK 335, 71); Świętosław z K. sprzedaje Boguszowi z K. połowę ojcowizny w Nosarzewie za 18 kóp gr posp. (MK 335, 72); 1437 Wydżga sprzedaje Pawłowi, Janowi, Pawłowi, Mikołajowi, Piotrowi, Wojmirowi, Maciejowi, Marcinowi, Mściwojowi, Janowi, Wojciechowi, Piotrowi i Stanisławowi, dziedzicom w C., 3 wł. w Żochowie przyległe do ich dziedzictwa w C., za 60 kóp gr w półgr. (MK 336, 71); 1438 ks. Bolesław IV nadaje Mściwojowi z C. 10 wł. nad rz. Puzowstok obok innych 10 wł., które otrzymał niegdyś od ks. Janusza I (MK 3, 164)7Powstała z tego wieś Mściwuje; Małgorzata wd. po Jakubie z K. z córkami Mścichną, Stachną, Dorotą i Piechną, odstępują Andrzejowi i Szczepanowi, braciom, dziedzicom z K., cz. w Nosarzewie, sprzedaną niegdyś tymże braciom przez zm. Jakuba za 80 kóp gr posp. (MK 335, 16v-17); Mścisław, Świętosław i Piotr, bracia, dziedzice z K., odstępują Zawiszy, Maciejowi i Janowi, dziedzicom z K. całą swą cz. ojcowizny w Nosarzewie za 11 kóp gr w półgr., poręczywszy za siostry: Małgorzatę, Helenę i Katarzynę (MK 335, 24v); 1439 ks. Włodzisław I nadaje Arnoldowi z K. 30 wł. w z. wis. (MK 335, 102v)8Powstała z tego i z nadania poprzedniego (zob. r. [1414-1425] wieś Jarnuty); 1440 Jan Olszam i Stanisław z C. sprzedają Janowi, Stanisławowi, Piotrowi, Andrzejowi i Pawłowi z Nosarzewa całą swą cz. w Nosarzewie za 9 kóp gr posp. (MK 340, 128v); 1441 ks. Włodzisław I nadaje Jakubowi z K. pr. nieodpowiedne (MK 336, 30); 1443 Mikołaj z siostrą Piechną, Jachna wd. po Dobrogoście z synami: Janem, Cwaliną i Pawłem, oraz córkami: Katarzyną, Michną, Dadźbogą, dziedzice z K., sprzedają Janowi, Wojmirowi, Janowi, Mikołajowi, Piotrowi, braciom, i Falisławowi z s. Mściwojem, dziedzicom z K., wszystkie swe cz. ojcowizny w K. za 13 kóp gr w nowych szelągach; także Andrzej s. Pawła z K. sprzedaje wymienionym dziedzicom swą cz. w K. za 12 kóp gr (MK 337, 122v); 1444 Stachna wd. po Raciborze z K. sprzedaje Mścisławowi, Świętosławowi i Piotrowi, synom Dominika z K., 1/3 swej cz. w K. za 15 kóp gr posp. (MK 336, II); 1445 ucz. Katarzyna, niegdyś żona Adama z K., odstępuje pasierbowi swe części: dziedziczną w K. i wiano w Nosarzewie, za 15 kóp gr (MK 337, 118); 1447 Wszebor Karwowski sprzedaje Boleszowi z Lutomierzyna całą swą cz. w Lutomierzynie za 100 kóp gr posp. (MK 336, 23v); 1448 Mściwoj z C. procesuje się z Piotrem z C. (Ep. 5, 7); Czedar z K. sprzedaje s. Janowi oraz braciom: Wojmirowi, Falisławowi, Mścisławowi, Janowi i Mikołajowi, całą swą cz. w K. za 40 kóp gr (MK 335, 116v); 1451 Paweł z K. zabezpiecza żonie Annie 80 kóp gr w szelągach na połowie dóbr w K. i Dzierzążni tytułem wiana (MK 335, 40v); 1463 Jakub z C. zastępca Marcina Rogatko w sprawie ze szlachtą z Łopatek (MK 337, 9v); 1468 Łaskarz i Sasin, synowie zm. Małgorzaty żony Jana Szyłka z Wierzbowca, kwitują wnuka, Pawła z K., z zadośćuczynienia za dobra po zm. Małgorzacie (MK 337, 23); 1476 discr. Mikołaj z K. (Ep. 13, 27v); 1477 Stanisław, Paweł, Marcin, Czedar, bracia z C. (Ep. 13, 18v); 1489 Andrzej, Piotr, Paweł, Jakub, synowie Jana Obłęka, Stan. Głąb, Mikołaj, Racibor, Jakub, synowie Olszama, Jakub, Andrzej, Paweł, Stanisław, synowie Trojana, Maciej, Jakub, Stanisław, synowie Błażeja, Piotr Jankowic, Bogusław s. Wierzchosława, Paweł i Mikołaj, synowie Mroczesława, Przedbor i Krystyn, synowie Jana Kruczka, Stanisław, Marcin, Piotr, Michał, synowie Filipa, Jan s. Krystyna, Jan, Paweł, Rutka, synowie Stan. Szczepłki, Stanisław, Mikołaj, synowie Jana Retko, Jakub s. Falisława, Zygmunt, Czedar, Marcin, Mikołaj, Andrzej, Jan, Stanisław, synowie Piotra Syrzymka, Paweł, Jakusz, synowie Mroczka, Marcin s. Jana, Wolimir, Jan Sirzanek, Falisław, Mściwuj – dziedzice z C. – otrzymują potwierdzenie przywileju z 1298 na C., Nosarzewo i Dębsk wraz z pr. nieodpowiednim (MK 6, 228v-229, 230); 1495 Mik. Ruta z C. (Ep. 15, 36); 1497 król Jan Olbracht daje Zygmuntowi z Łaszewa m. in. skonfiskowane dobra Jakuba Błażejowica i jego brata Brzechwy z C. oraz Piotra Burcza z Goszczyna cz. Święszkowską w C. (MS II nr 914); oraz Krystynowi z Leszna dobra Andrzeja, Marka, Piotra i Pawła z C. (MS II nr 860); 1540 Jan Karwowski pisarz król. (Bon. IX, 323); 1531 K.-Błażejewice: Jan, Marcin, Szczepan – 1 wł. folw., Mik. Domzal – 1/2 wł. folw., Michał Longal – 1 ćwierć folw., Jan Brzechwa – 1 ćwierć folw., wdowa po Janie Sinogardłku – 3 ćwierci folw; K.-Krzywanice: Jakub s. Bogusława – 4 wł. folw., Andrzej s. Jana Polikacza – 1/2 wł. folw., Grzegorz – 1/2 wł. folw., Maciej i Jan Kraśkowie – 1/2 wł. folw., Dorota wd. po Boguszu z c. Anną – 1 ćwierć folw., Szymon Polikacz – 1 ćwierć folw.; K.-Orszymowice: Marcin Głąb – 1 wł. folw., Jan Magudor – 1/2 wł. folw., Jan i Stan. Obłąkowie – 3 wł. folw., Adam – 1/2 wł. folw., Stan. Koniec – 1/2 wł. folw.; K. Podgórne: Barbara wd. po Andrzeju Falku – 1/2 wł. folw., Dorota wd. po Mikołaju – 1 ćwierć folw., Małgorzata wd. po Janie – 1 ćwierć folw., Piotr Szergenek – 1/2 wł. folw., Paweł, Mikołaj, Stanisław, Rota Szcziepłkowie – 1 wł. folw., Jan, Stanisław – 1 wł. folw., Wojciech – 1 wł. folw., Paweł Maskutka – 3 ćwierci folw; K.-Trojany: Smela wd. po Stanisławie z pasierbami Janem i Stanisławem – 1 wł. folw. (RP 41, 123-123v); 1537 Marcin z C. żonaty z Anną z Żochowa pozostawia 5 synów: Walentego, Jana, Stanisława, Pawła i Mikołaja (Bon. IX, 323).

5. 1415 Racibor z C. ma zapłacić plebanowi z Góry 4 kopy gr posp. i 10 gr za stóg żyta (Pł. nr 2577).

7. Bon. IX, 322-323.

8. XI-XII w. w K.-Orszymowicach obszerne cmentarzysko z grobami w obudowie kamiennej, zwarte, rzędowe, obrządku szkieletowego. O jego długim użytkowaniu świadczą formy grobów i znalezione tam przedmioty (Rauhut 493-494).

1 Pięć wsi o wspólnej nazwie K. istniało już zapewne na początku XV w., skoro mamy wzmiankę z 1409 r. o Krzywaniętach (późniejsze K.-Krzywanice), z 1412 r. o Bonkach (późniejsze K.-Olszamowo i w końcu K.-Orszymowice), z 1410 r. o K., czyli Podgórzu (późniejsze K. Podgórne). W pełnej swej nazwie 5 wsi K. występuje dopiero w 1531 r. i wymienione wzmianki były zbyt sporadyczne, by można było podzielić cały dosyć bogaty materiał źródłowy dotyczący K., nie narażając się na popełnienie zbyt wielu błędów. Dlatego też zdecydowałam się opracować pięć wsi K. pod jednym hasłem. Dodatkowym argumentem jest to, że Karwowscy mieli swą własność przemieszaną, trzeba by wymieniać jedną i tę samą osobę pod różnymi hasłami. O rozrodzeniu tej rodziny świadczy nie tylko 5 wsi K. w pow. płoń., zasiedlili oni bowiem już w I poł. w. XV powiaty kolneński i radziłowski, zakładając szereg wsi o nazwie Karwowo: K.-Brychy, K.-Byczki, K.-Konotopa, K.-Kubrzane, K.-Pawełki, K.-Stryjaszki, K.-Wszebory, K.-Zabłocie, K.-Zalesie (Wiśń. Grajewo 85).

2 Jan wymieniony w Słowniku hist.-geogr. z. chełmińskiej, s. 14, lecz bez nazwy wsi K.

3 C. alias Bonky występuje po raz pierwszy w zapisie nr 1924 (1412 r.).

4 Powstała z tego wieś Cedry-Złotystok.

5 Powstała z tego wieś Karwowo-Konotopa.

6 Powstała tu wieś Karwowo-Wszebory.

7 Powstała z tego wieś Mściwuje.

8 Powstała z tego i z nadania poprzedniego (zob. r. [1414-1425] wieś Jarnuty).