NOWA WIEŚ

(1438 Segersberge, Sigarthsberg, 1565 Nowa Wieś, 1613 Nowawieś seu Sigarth) 3 km na NE od Grudziądza.

1. 1438 wieś, komt. grudz. (GZ 38); 1565 stwo grudz., par. Grudziądz (Lustr. 124); XVI w. pow. chełm. (Bi. 33, 80).

2. 1565 B. położona 1/4 mili od zamku grudz., graniczy z zamkiem, Świerkocinem i Zakurzewem (Lustr. 124).

3. 1438 własn. Zak., 38 1/2 ł. chł., z tego 11 1/2 ł. opust., czynsz po 20 szk. i 2 kury z łanu (GZ 98); 1565 własn. król., wieś na gruncie średnim, 53 ł., w tym 5 ł. sołt., 6 ł. opust.1Suma łanów 53 nie obejmuje łanów opust, 42 ł. chł., na nich 18 chłopów, pisarz ma 2 ł. czynsz, i dożywotnio 4 ł. (Lustr. 124); 1570 własn. król., 43 ł., karczma, 9 zagr., 2 luźni (ŹD 19).

1 Suma łanów 53 nie obejmuje łanów opust.