OSA

rzeka (1222 Ossa, Osza, Ozza, Osa), prawy dopływ Wisły.

1222, 1230, 1235 O. granicą z. chełm. (PrU 1/1, nr 41, 75, 77, 78, 119); 1243 O. granicą diec. chełm. (ibid., nr 149); 1422 pokój mełneński zawarty w miejscu postoju wojsk król. nad O. koło jez. Mełno między Radzyniem, Chełmińskim i Rogoźnem (UC nr 523); zob. Białachowo, Białachówko, Chełmińska ziemia, Chełmińska diecezja, Grudziądz, Kłódka Młyn, Lubawska ziemia, Mędrzyce, Mokre, Mózgowo, Nogat, Słup, Szczepanki i Zakurzewo.