NIEDRÓŻ STARY

(1373 Nedrosz, Nyedrosch, Nyedrosz, Nyedross, Nyedros Antiqua) 7 km na W od Raciąża.

1. 1373 n. par. Koziebrody (OP 192, 419-419v); 1497 n. pow. rac. (MS II nr 1007).

2. 1575 pole w Żukowie pod N. (PG 61, 19).

3. Włas. szlach. 1408 ks. Siemowit IV nadaje szlachcie h. Bolesta, m. in. Stanisławowi z N., Janowi, Frankowi, Wojciechowi, Mroczkowi, Witowi, Pawłowi, Janowi [?] braciom i Marcinowi, dziedzicom z N., pr. nieodpowiedne i zwolnienie od kar (MK 5, 110; MPR 382); 1452 Dobiesława wd. po zm. Andrzeju z N. wiano swoje, 20 kóp gr w szelągach, które wniosła do dóbr N., darowuje synowi Andrzejowi z N. (MK 337, 97v); 1472 → p. 4; 1475 ksiądz z N.1Nie wymieniono imienia, rektor kościoła par. w Chamsku (Ep. 10, 115); 1489-1491 discr. Mikołaj s. Andrzeja z N. h. Bolesta, ok. 1491 pisarz bpa płoc. (Cim. 70, 149; ADP perg. 386); 1497 król Jan Olbracht daje Mikołajowi Niedroskiemu skonfiskowane dobra Jana, Zdziśka, Stanisława Skuli, Mikołaja Jachowicza i Stanisława z N. oraz Macieja Falęty i Macieja synowca Mikołaja ze Strzeżewa (MS III nr 1007); 1531: Paweł Włóczykij – 1 1/2 wł. folw., Jadwiga wd. po Adamie – 1/2 wł. folw., Paweł Białyksiąż – 1 ćwierć folw., Piotr Piter – 1 ćwierć folw., Anna wd. po Kliszu – 1 ćwierć folw., Stanisław Jascz Krasowski – 1/2 wł. folw. i 1 ćwierć folw., Falk Macicz – 1/2 ćwierci folw. (RP 41, 107).

4. 1472 ks. Kazimierz III nadaje Świętosławowi pisarzowi płoc. i jego s. Pawłowi z Malewa pr. niem. na wsie Druchowo, Malewo, N. i Łępin, z czynszem po 3 gr posp. (MK 5, 19v).

5. 1373 bp płoc. włącza obie wsie N. wraz z dzies. snop. do nowo erygowanej par. w Koziebrodach (OP 192, 419-419v); 1388 bp płoc. zatwierdza wikariuszom wieczystym katedry płoc. posiadanie m. in. dzies. z N. (L nr 114); 1421 bp płoc. przywraca tymże wikariuszom posiadanie dzies. z N. (ADP perg. 180); 1487 pleban z Glinojecka przywłaszcza sobie dzies. z N. należące do wikariuszy wieczystych katedry płoc. (ADP perg. 379).

1 Nie wymieniono imienia.