OGONOWO

(1449 Dzegtharzewo, Ogonowo, Dzyechtarzewo-Ogonowo, Dzyechtarzewo-Vyeszyolky) nad rz. Wkrą, 14 km na E od Raciąża.

1. 1449 n. distr. zawkrz. (MK 341, 22); 1578 pow. niedzb., par. Dziektarzewo (ŹD 117, 122)1W ŹD wieś O. figuruje raz w par. Glinojeck (s. 117), a następnie w par. Dziektarzewo (s. 122).

3. Włas. szlach. 1449 ksiądz Andrzej z Dz. sprzedaje Łazarzowi i Zygmuntowi cz. w Dz. leżące w distr. zawkrz. (MK 341, 22)2Ze względu na usytuowanie sprzedanej cz. Dziektarzewa („in distr. zawkrz.”) można traktować r. 1449 jako metrykę O. (Dziektarzewo znajdowało się w pow. płoń.); 1451 Sądek [z Sędka] sprzedaje Piotrowi [z Sędka] cz. zw. Szydowska w [Sędku], nabytą od Niemierzy z synami z Dz. za 22 kopy gr w szelągach (MK 335, 38v); 1452 Zygmunt i Łazarz z Dz. odwołują tytułem pr. bliższości sprzedaż cz. Dz. dokonaną przez Niemierzę z Dz. i c. jego Beatę ze Zbyszyna Sądkowi [z Sędka] (MK 335, 128v); Sądek [z Sędka] zabezpiecza żonie Małgorzacie wiano, m. in. na 3 1/2 wł. w Dz. (MK 335, 130v); 1499 Andrzej pleban z Dziektarzewa skarży szl. Jana z O., że w 1497, w czasie wyprawy wojennej przeciwko Mołdawii, wymłócił plebanowi stóg pszenicy (Ep. 16, 13v-14); 1531: Dz.-O.: Marcin – 1 wł. folw., Fijoł z wd. po Mikołaju Niemierzynie – 1 wł. folw., Wojciech Zagroba – 1/2 wł. os., Stan. Sędzicz i wd. po Stanisławie – 1 ćwierć os., Mroczkowa – 1 ćwierć os., Łazarz – 1/2 wł. folw. (RP 41, 154v); Dz.-W.3Dz.-W. wg AM była to cz. Ogonowa: Jakub Kryspa i Pieńk – 1 wł. os. (RP 41, 155v).

1 W ŹD wieś O. figuruje raz w par. Glinojeck (s. 117), a następnie w par. Dziektarzewo (s. 122).

2 Ze względu na usytuowanie sprzedanej cz. Dziektarzewa („in distr. zawkrz.”) można traktować r. 1449 jako metrykę O. (Dziektarzewo znajdowało się w pow. płoń.).

3 Dz.-W. wg AM była to cz. Ogonowa.