OSTROWY

(1366 Ostrow, Ostrowi, Ostrowy) 15 km na SE od Sierpca.

1. 1366 → p. 5; 1531 pow. biel., [par. Jeżewo] (RP 41, 77v)1W II poł. XVI w. O. należą już do pow. sierp.

2. 1472 Paweł s. zm. Michała Cygana z Makomazów sprzedaje cz. w Makomazach w polu [zw.] Wylezjewo, leżącym między granicami Schabajewa, Stropkowa i O. (MK 5, 20).

3. Włas. duch. [1420] prepozyt Sasin okupuje wieś O., należącą do dóbr stołowych kapituły płoc. (ADP perg. 188); 1438 bp płoc. przyłącza wieś O., będącą dotychczas własnością kapituły, do dóbr stołowych bpstwa (ADP perg. 238); 1489 Michał z Prażmowa doktor praw, archidiakon płoc. i kan. warsz. sprzedaje ucz. Mikołajowi Żmudzie z Kowalewa 2 wł. wójtostwa w Słupi za 18 kóp gr w szelągach w celu lepszego osadzenia kmieci we wsiach Słupia i O., obecnie opuszczonych (ADP perg. 382); 1531: 4 wł. os. (RP 41, 77v); 1570: 5 wł. os., wieś O., włas. kapituły płoc., należy do kustosza płoc. (ŹD 127).

4. 1489 → p. 3.

5. 1366 dzies. ze wsi O., nie należącej do par. w Bądkowie [Kościelnym], ma pobierać pleban tejże wsi (Reg. Priv. 232).

1 W II poł. XVI w. O. należą już do pow. sierp.