SETROPIE

(ok. 1240 Wssetrope, Wsetropi, Vischetropi, Wschetropye, Setropy, Szetropye, Wszetropye, Schetropye) 12 km na SW od Raciąża.

1. 1578 pow. biel., par. Rogotwórsk (ŹD 22).

2. 1448 włóka w Maliszewie między granicami wsi S. i Wrogocin, ciągnąca się aż do Bromierza (MK 6, 156v).

3. Włas. duch., następnie szlach. Ok. 1240 ks. Konrad I potwierdza bpstwu płoc. posiadanie m. in. W. (K nr 301); 1244 wieś W. jest własnością Andrzeja [h. Ciołek] kanclerza ks. Bolesława I, prepozyta płoc., oraz br. jego Hipolita (K nr 453); [1414-1425] Piotr dz. z W. sprzedaje br. Janowi połowę dziedzictwa w Troszynie w pow. ostroł. (MK 3, 17v); 1436 stren. Pomścibor z Chamska cześnik ciech. darowuje po swojej śmierci wsie Chamsk i Poniatowo bratankom Mikołajowi z Zeńboka i Janowi z Miłobędzina oraz wnukom: Stanisławowi, Mikołajowi, Annie i Nastce, dzieciom zm. Piotra z S., i żonie swej Dadźbodze (MK 335, 37); 1448 Stanisław s. Piotra z W. odstępuje stryjowi Janowi z Opinogóry wszystkie cz. swoje i sióstr w Opinogórze i Baczach w zamian za cz. w Chamsku i Poniatowie, dopłacając mu 4 kopy gr w półgr. (MK 4, 25v; MK 341, 22); 1451 ur. Anna c. Piotra z W. żona Mroczka z Woli kwituje swego brata Stanisława z S. z zadośćuczynienia za wszystkie dobra dziedziczne (MK 4, 127); Mikołaj z Zeńboka, Jan z Miłobędzina i dzieci zm. Piotra z W.: Mikołaj, Stanisław, Anna, Nastka, posiadają dokument na Chamsk i Poniatowo z 1436 (MK 335, 37); 1462 Nastka żona Wacława z Przedborza c. zm. Piotra z W. odstępuje br. swemu Stanisławowi Setropskiemu z Chamska części swe we wsiach: Opinogóra, Bacze, Troszyn, Grucele i Nagórki (MK 337, 5); 1517 prac. Michał Ryszek z S. (CW 5, sekstern rac.); 1522 Anna c. zm. Bernarda z Gawarca, wd. po Macieju z Gumowa, zapisuje połowę dóbr Gawarzec zięciom: Adrianowi z Gołymina chor. łomż. i Pawłowi Chamskiemu z W. [mężowi Magdaleny Gumowskiej] oraz synowi Janowi Gumowskiemu z Uniszek (WT 6, 314-315); 1531: 11 wł. os. (RP 41, 79).

4. 1441 ks. Włodzisław I przenosi Janowi z Miłobędzina wsie jego Miłobędzin i S. z pr. polskiego na pr. niemieckie z czynszem po 3 gr pras. (MK 336, 32v).