STRUSIN

(1305 Struschyno, Struszino, Strusschin, Strusino) 7 km na NWW od Bielska.

1. 1305 par. Gozdowo (AC III nr 284); 1578 pow. biel., par. Bonisław (ŹD 29).

2. 1595 pole w S. pod Kędzierzynem do drogi wiodącej do Bielska; inne pole w S. pod Golejewem, płosa od wsi Seroki, czyli od drogi płockiej (PG 98, 56).

3. Włas. szlach. 1403 Stasiek s. Kota z S. (Pł. nr 251); 1403-1405 Wielisław z S. (Pł. nr 312, 513a); 1405 Paweł Kot z S. (Pł. nr 553); 1410 Michał i Stasiek z S., bracia, wzięci do niewoli przez Krzyżaków w czasie wojny polsko-krzyżackiej (Bi. s. 703); 1472 Mikołaj z S. h. Dołęga śwd. oczyszczenia szlachectwa Macieja Kurosza z Kurowa h. Rogala (SP II nr 4108); 1531: Anna wd. po Benbenku – 2 wł. folw.; Małgorzata wd. po Dobiesławie – 1/2 wł. folw.; Jan Czytczera – 3 ćwierci folw.; Wawrzyniec – 3 ćwierci folw.; Jakub Kot – 1/2 wł. folw. (RP 41, 85); 1536 Jan Strusiński rządca z. biel. (ZDP nr 418).

5. 1305 bp płoc. włącza wieś S. do nowo erygowanej par. w Gozdowie (AC III nr 284).