ŚLEPKOWO SZLACHECKIE

(1402 Slepcowo, Slipcowo, Szlyepkowo) 13 km na NEE od Płocka.

1. 1453 ziemia płoc. (MK 337, 87); 1466 n. distr. płoc. (MK 6, 204v); 1578 pow. płoc., par. Woźniki (ŹD 7).

2. 1549 pole w Woźnikach obok drogi ślepkowskiej (PG 14, 355); 1596 w Juryszewie folwarku od stawu, który bieży pod S. (PG 98, 590).

3. Włas. szlach., następnie w połowie szlach., w połowie duch. 1402-1403 dziedziczka z Kondrajca procesuje się ze Sławotą ze S. (Pł. nr 198, 217, 308, 398); 1419 Andrzej ze S. (MK 3, 15v); [1420] Świętosław czyli Guntek ze S. towarzysz Sasina prepozyta płoc. (ADP perg. 188); 1427 Wojciech z Niedziałek oczyszczając się z zarzutu, że nie jest szlachcicem, przedstawia wśród świadków m. in. Guntka ze S. i Obizora z Miszewa h. Prus (RTH VI nr 17); 1427-1454 tenże Guntek z S. i z Ciołkowa, współwłaściciel Blichowa, 1434-1439 dworzanin ks. Władysława I, 1440-1441 podstoli płoc., 1443-1454 wojski płoc. (MK 337, 87; MK 340, 139v; ADP perg. 232, 248; L nr 184, 186; ZDP nr 118, 120, 122, 127, 134; MK 336, 71); 1436 Małgorzata czyli Maciejka c. Michała z Blichowa ż. Cztana z Miszewa i jej c. Anna żona Borka z Dobrsk kwitują Guntka i Macieja, braci ze S., z zadośćuczynienia za dziedzictwo w Blichowie (MK 3, 185v); 1440 ks. Bolesław IV zwalnia kmieci z Blichowa, będącego własnością Guntka z S. podstolego płoc., od prac przy grodach i zmniejsza czynsz tymże kmieciom do 2 gr (MK 3, 245); 1444 Katarzyna wd. po Macieju ze S. ma zabezpieczone wiano: 80 kóp gr w półgr. na połowie dóbr zm. Macieja w S.; z sumy tej Guntek wojski płoc. spłacił jej 57 kóp i polecił resztę spłacić dzieciom (MK 336, 55); 1448 Guntek z S. wojski płoc. ma pr. do Szczytna (MK 335, 115); 1449 tenże Guntek z S. i br. jego Mikołaj z Glinojecka sprzedają Borkowi [z Dobrsk] Gołuszyn i Bielawy [Gołuskie] na pr. chełm. (MK 341, 15a); 1453 ur. Guntek z S. wojski płoc. zabezpiecza córkom, Dorocie, Jadwidze, Małgorzacie i Piechnie wiano, każdej po 90 kóp gr w szelągach na dobrach w S. (MK 337, 87); 1455 Dorota z S. kwituje siostry z zadośćuczynienia za dziedzictwo w S. (MK 337, 57); 1466 Andrzej z S. zabezpiecza Pawłowi dz. z Gołymina doktorowi praw kanonikowi płoc. pod przepadkiem całą swą cz. ojcowizny w S. po ojcu Macieju i po siostrach Annie i Barbarze (MK 6, 204v-205); 1478 Paweł z Gołymina kanonik płoc. daruje kolegiacie Ś. Michała w Płocku [cz.] wsi S., kupioną od Andrzeja z S. (MK 5, 72); 1497 król Jan Olbracht daje Andrzejowi i Jakubowi Głużkom skonfiskowane dobra Andrzeja z S. (MS II nr 970); 1523 ur. Jan Ślepkowski pisarz czer. (MK 32, 184v; WS 300); 1531: cz. prepozyta [kolegiaty Ś. Michała] – 7 wł. os.; cz. Jana Ślepkowskiego – 6 wł. os. (RP 41, 68).

4. 1440 ks. Włodzisław I nadaje Guntkowi z S. pr. [chełm.] na jego dobra z czynszem po 2 gr (MK 336, 87).

7. 1431-1440 (MH VII, 3/4, 46; GP 171; Bon. III, 225).