ŚWIERCZYN

(1408 Swierczino, Swirczino, Swyrczino, Swirczino Magna, Szvyrczino, Svyerczyno) 12 km na NE od Bielska.

1. 1446 n. distr. płoc. (MK 335, 110v); 1497 pow. biel. (MS II nr 1011); 1578 pow. biel., par. Drobin (ŹD 21-22).

2. 1596 pole w Bęchach pod S. od ścieżki do błota czyli lasu (PG 98, 375).

3. Włas. szlach. 1408 ks. Siemowit IV nadaje szlachcie h. Bolesta, m. in. Piotrowi Kruglicy, jego ojcu Świętoborowi, Ściborowi i Wojciechowi, braciom, wszystkim dziedzicom z Cieszewa [i z S.] pr. nieodpowiedne i zwolnienie od kar (MK 5, 109v; MPR 381); 1408-1420 Piotr Kruglica h. Bolesta z Cieszewa i z S. stolnik płoc. (MPR 386; ADP perg. 172; WS 295); 1446 Jan z Cieszewa sprzedaje Zygmuntowi i Piotrowi, dziedzicom z Cieszewa, części w S. i Skoczkowie po ojcu Piotrze Kruglicy stolniku płoc. za 20 kóp gr posp. (MK 335, 110-110v); 1449 Wojciech i Jan z Cieszewa sprzedają Zygmuntowi i Piotrowi, braciom z Cieszewa, pr. bliższości do S. i Skoczkowa za 40 kóp gr w półgr.; Jan także sprzedaje rzeczonym braciom całą cz. ojcowizny w Cieszewie za 44 kopy gr w półgr. (MK 337, 83); 1458 Piotr z Cieszewa sprzedaje Maciejowi z Dziedzic połowę wsi S., każdą wł. po 15 kóp w szelągach, poręczając pokój ze strony br. Macieja i żony Małgorzaty (MK 335, 153); 1482 ur. Wojciech z Dobrsk skarbnik płoc. zastawia pod przepadkiem Andrzejowi s. Zygmunta ze S. swą wieś Kuskowo [Kmiece] (MK 6, 193); Dorota żona Mikołaja z Brzozowa i Małgorzata żona Andrzeja ze S., córki Jana z Kluszewa, odstępują Jakubowi z Pałuków cz. ojcowizny w Bogucinie (MK 18, 128); 1487 Jan z Gradzanowa kanonik płoc. darowuje br. Ninogniewowi z Kryska kasztelanowi rac. miasto Drobin z wsiami przyległymi, m. in. ze S. (MK 6, 203); 1488 Andrzej Cieszewski z Kuskowa z żoną Katarzyną odstępują Maciejowi ze S. cz. w Cieszewie; Dorota wd. po Zygmuncie z Cieszewa wyraża zgodę na powyższe (MK 6, 262); 1497 król Jan Olbracht daje Marcinowi Serdakowi z Krajewic [Dużych] skonfiskowane zastawy Szymanowej ze S. we Wróblewie (MS II nr 1011); 1531: cz. Kryskiego i dzieci Macieja Świerczyńskiego 13 1/2 wł. os. (RP 41, 81v).