ZAMOŚĆ

(1450 Zamoscze, Samoscze, Zamoszcze, Zamosczye) 9 km na NEE od Sierpca.

1. 1578 pow. sierp., par. Rościszewo (ŹD 39).

2. 1593 [płosa] od karczmy przy kościele w Rościszewie do drogi idącej do Z.; gościniec z Rościszewa do Z.; grobla na granicy Rościszewa i Z., między sadzawkami, na których są kępy i ostrowy (PG 95, 168).

3. Włas. szlach. 1450 w sporze między Ziemakiem z Rościszewa a Szczepanem plebanem w Rościszewie, bp płoc. decyduje m. in., że dzies. z 6 wł. folw. w Z. należy do plebana (Ep. 5, 49v); 1477-1495 Stanisław Rościszewski z S. dworzanin ks. Janusza II (MK 6, 219 av; MK 18, 81; K skarb. 1, 87, 125, 225, 242, 261, 318, 329, 408, 493, 647, 727, 740, 749, 828, 1217, 1248, 1287); 1485-1486 bracia stryjeczni Piotr i Stanisław Podgórscy z Arciszewa odstąpili odziedziczone części i młyn w Woli Zaleskiej1Pomyłka, winno być Wola Grąbiecka i Grąbcu Janowi z Sokołowa plebanowi od Ś. Bartłomieja w Płocku; tenże Jan z Sokołowa kanonik pułt. zapisuje Stanisławowi Rościszewskiemu wymienione części (MK 6, 233-233v); 1514 ucz. Zofia z Z. gospodyni plebana z Lutocina (Ep. 149, 182); 1531: 6 wł. os., młyn Szymanów o 1 kole, w dzierżawie rocznej (RP 41, 83v).

5. 1450 → p. 3.

1 Pomyłka, winno być Wola Grąbiecka.