BIELEJEWO

(1397 [Belegewo], 1399 or. Belegewo, 1404 Beleywo!, Beleyewo, 1411 Byeleyewo, 1499 Byelyeyewo, 1508 Byeleyowo) 8 km na S od Wronek.

1. 1462 n. pow. pozn. (PG 6, 142v); 1508 n. par. Biezdrowo (ASK I 3, 1v).

3. Własn. szlach. 1397 pani Bielejewska w sporze z Tomisławem z Oporowa o Oporowo (Lek. 1 nr 2285); 1398-1400 spory z Niemierzą z Lubosza i jego pełnomocnikiem (procurator) Przybysławem Piętą [z Przesieki w pow. gniezn.]: 1398 Mik. Bielejewski z Przybysławem Piętą mają przeprowadzić rozgraniczenie [zapewne między Luboszem a Niemierzewem], 1399 Jakusz Bielejewski z B. z bratem Mikołajem w sporze z Niemierzą m.in. o napad na dziedzinę Niemierzy z 50 panoszami (domicelli) i 100 kmieciami; 1400 Mik. Bielejewski z matką i braćmi ma rozgraniczyć za pomocą ujazdu Niemierzewo i Lubosz (Lek. 1 nr 2806, 2835, 2836, 2909; KP nr 133, 246); 1404 Mikołaj z bratem Tomaszem z B. w sporze z Jakuszem z Niemierzewa w sprawie podziału wsi Zirzewo [= Rzyrzyn?, obecnie Ryżyn], Oporowo i B. (KP nr 1738); 1404 śwd. Tomasz Bielejewski, śwd. Mik. Bielejewski (WR 1 nr 576, 745); 1411 Mikołaj, Tomasz i Czerna z Bielejewa w sporze z Małgorzatą z Niemierzewa1Wg Kozierowskiego była to wd. po Jakuszu [pierwotnie Bielejewskim?] z Niemierzewa (KR 1, 55) o 20 grz.; za Małgorzatę ręczy Winc. Obrzycki (PZ 3, 309); 1412 Tomasz Bielejewski, wg zeznań świadków Dobrogosta pleb. w Łopiennie [pow. gniezn.] napadł na dwór plebana z 4 szlachcicami i 44 kmieciami i uczynił szkody 25 grz. (WR 1 nr 867, 868); 1415 śwd. Staszek Bielewski [czy z B.?] (WR 1 nr 886).

(1411), 1418-35 Czerna Bielejewski lub Bielewski z B. (WR 1 nr 965, 993, 1003, 1113, 1229, 1230, 1369; WR 3 nr 957; PZ 9, 2v; PP 11, 284v); 1430 tenże wraz z Winc. z Nojewa i Parzyszem z Kikowa nie zapłacili w terminie 50 grz. Janowi z Rudek i tym spowodowali szkodę 10 grz. (WR 1, 1376); 1435 tenże kupuje od Tomasza z Nosalewa całe Nosalewo za 400 grz. i przedstawia dokument sprzedaży w sądzie ziemskim do obwołania; nikt nie zgłosił pr. bliższości do Nosalewa (PG 1, 71; PZ 13, 75v); 1459 Jan Bielejewski w sporze z Andrzejem i Barbarą, dziećmi zm. Archambołta z Oporowa (PZ 17, 260); 1462 Michał z B. zapisuje ż. Małgorzacie po 70 grz. posagu i wiana (PG 6, 142v); 1466 Jan Bielejewski brat [rodzony?] zm. Piotra z Rzyżyna [obecnie Ryżyn] (PG 7, 240a); 1470 Jan Bielejewski zapisuje ż. Małgorzacie po 100 grz. posagu i wiana na 1/2 B. (PG 8, 69v); 1472 Michał Bielejewski z dziećmi swymi Wojciechem, Anną, Brygidą i Leonardem oraz in. krewnymi sprzedaje Mac. niegdyś Witkowskiemu całe Nosalewo za 250 grz. (PG 8, 148, por. 147); 1479 tenże sprzedaje Mik. Strzeżmińskiemu 1 1/2 ł. os. w B. za 80 zł węg. (PG 9, 109); 1481 tenże sprzedaje z pr. wykupu Jakubowi Białeckiemu 2 ł. os. w B. za 112 zł węg. (PG 9, 137v); 1482 tenże sprzedaje z pr. wykupu Mik. Strzeżmińskiemu 2 ł. w B. za 134 zł węg. (PG 9, 168); 1491 Winc. Strzeżmiński 2 ł. roli nabyte od Michała Bielejewskiego [w 1482 r.] sprzedaje na tychże warunkach Piotrowi Otorowskiemu (PG 10, 154); 1497 Piotr Otorowski sprzedaje z pr. wykupu za 70 zł węg. swoje części w Otorowie i B. Andrzejowi z Szamotuł kaszt. kal. (PG 7, 152); 1499 wieś B. zalega z podatkami (PG 62, 41).

1423 kop. 1488/92 7 ł. w B. (LBP 42); 1508 pobór od 13 półł. i karczmy; młyn o 1 kole opust. (ASK I 3, 1v); 1510 pobór od 11 półł. (ASK I 3, 245v); 1563 pobór od 5 ł., karczmy i młyna o 1 kole (ASK I 5, 213v); 1577 Wojc. Górski płaci pobór (ASK I 5, 661); 1580 Franciszek Bukowiecki płaci pobór od 9 półł., 3 zagr., 2 komorników i młyna (ŹD 4; ASK I 6, 78).

5. 1423 kop. 1488/92 dzies. z 7 ł. w B. należy do uposażenia prebendy kan. „Oporowo” w kat. pozn.; 1510 dzies. snop. z ról kmiecych oraz pieniądze [dzies.] od lnu dla wspomn. prebendy (LBP 42; por. CP 111, 60).

7. 1498 (AC 2 nr 1538).

1 Wg Kozierowskiego była to wd. po Jakuszu [pierwotnie Bielejewskim?] z Niemierzewa (KR 1, 55).