RZĄDZ

jezioro (1243 Rense, Rondsenersee, 1565 Rząndz) ślepa odnoga Wisły na 3 km w górę rz. od Grudziądza.

1243 bitwa Zak. z Prusakami (SRP 1, 79; Kujot S., Dzieje, 717-9); 1565 jez. R. w stwie grudz. o 1 1/2 mili od zamku grudz., ma 6 morgów, woda przepływa doń z jez. Piaseczna, 1 toń niewodna, łowią w nim drobne ryby, dochód w czasie połowu do ok. 10 grz. (Lustr. 127); → Chełmno, Grudziądz i Szynych.