CELINY

1Kozierowski uważał, że obiekt nasz nazywał się Cieliny (K 2, 96; K 8, 16). Sam jednak, cytując przekaz z 1612-14 r. (las Celiny, K 3, 545) wyraził przypuszczenie, czy nie należałoby przyjąć nazwy Celiny. W świetle zebranych materiałów przyjęto tę formę (1494 or. versus Czelyno; predium inferius in Czacz, 1495 silva dicta Czelyny alias Nadole, Czelyny, 1495 Czacz dictum Czelyny alias Nadole, 1500 allodium Nadolny, 1505 silva Czylyny alias Zlego Szyna Kanth, 1548 Czelna, 1572 Czeline) obiekt nieokreślony, teren, las, łąki, folwark; obecnie osada Nadolnik, przyległa od NW do Czacza, 3,5 km na N od Śmigla.

1. 1494 pow. kośc. (PG 11, 62v).

3. Własn. szlach. 1494 Jan Ciołek z Czacza sprzedaje za 112 grz. szer. półgr z zastrz. pr. wykupu [teściowej] Barbarze wd. po Sędziwoju Czackim części w → Czaczu, łąki folwarczne w Glińsku, m. in. 1/2 lasu poniżej Czacza w stronę C., inną 1/2 lasu na górze za Czaczem oraz folwark na dole w Czaczu (PG 11, 62v); 1495 tenże sprzedaje za 40 grz. półgr z zastrz. pr. wykupu pannie Małgorzacie c. zm. Wawrz. Mieczewskiego, m. in. 1/2 lasu w → Czaczu zw. C., czyli Nadole i 1/2 łąk w C.; Małgorzata zapisuje matce swej Dorocie, ż. Stan. Niegolewskiego po 20 grz. posagu i wiana na wspomn. dobrach (PG 7 k. 62, 64); 1495 Czaczki, czyli Ciołek, w Czaczu zwanym C., czyli Nadole (K 2, 96; cyt. aktu nie udało się odszukać); 1496 Jan Ciołek z Podrzecza [k. Gostynia] sprzedaje [teściowej] Barbarze wd. po Sędziwoju Czackim części w Czaczu i Glińsku [te same obiekty, co w 1494] za 102 grz. i 30 zł węg. z zastrz. pr. wykupu, z tym że Barbara przejmuje na nabyte części 5 grz. i 10 zł węg. sumy wykupu [z nie podanego bliżej tytułu] (PG 7, 92v); 1500 Jan, Piotr, Mikołaj i Stanisław z → Czacza [ss. Jana Czackiego] dzielą się dobrami; Jan otrzymuje 1/4 Czacza z folwarkiem zw. N., leżącym w stronę Karśnic (PG 12, 83v-84; Cieplucha 133); 1505 Baltazar Czacki zapisuje ż. Annie c. Jakuba Goruńskiego po 100 grz. posagu i wiana na m. in. 1/2 lasu zw. C., czyli Złego Syna Kąt (PG 13, 57); ok. 1547 C. i Czacz Jana Czackiego (K 2, 96); 1548 z podziału Karśnic: droga przez C. aż do łąki zw. Wolny Ramkan w Karśnicach (KoścG 9, 51-52); 1553 od Długiej Dębiny [obiekt nieokreślony w Czaczu] przez Mokry Las drożyskiem C. (K 3, 569); 1569 łąki w Glińsku po prawej stronie drogi wielkiej królewskiej z Kościana do Śmigla ciągną się w stronę łąk zw. Cz. (PG 21, 37v-38; Kozierowski na podstawie tego aktu nietrafnie podaje: łąki C. na Glińsku; K 2, 96); 1572 bracia Andrzej, Stan., Krzysztof i Piotr Ciołkowie Czaccy w 1/2 dają, a w 1/2 sprzedają Janowi Cykowskiemu części swe wsi Glińsko, m. in. z lasem zw. Cz., położonym między granicami wsi Nowa Wieś [k. Śmigla] a granicami części panów Czackich (PG 21, 333v- 334).

1 Kozierowski uważał, że obiekt nasz nazywał się Cieliny (K 2, 96; K 8, 16). Sam jednak, cytując przekaz z 1612-14 r. (las Celiny, K 3, 545) wyraził przypuszczenie, czy nie należałoby przyjąć nazwy Celiny. W świetle zebranych materiałów przyjęto tę formę.