CZARNE

(1435 or. Czarne) jezioro 5,5 km na W od Pniew, 1,5 km na SW od wsi Lubosz.

[Pow. pozn.]

1435 Niemierza i Sędziwój bracia niedz. z Grodziska [Wlkp.] zapisują [matce] Annie 200 grz. szer. gr posagu i wiana na wsi [Lubosz1Jeszcze w 1621 r. do Lubosza należy m. in. jez. Cz. (PG 209, 696-696d)] z jeziorami, m. in. Obierze, Cz., Uścięcino (PG 1, 137v).

1 Jeszcze w 1621 r. do Lubosza należy m. in. jez. Cz. (PG 209, 696-696d).