SKŁUDZEWO

(1409 Sczlodzaw, Sghlogzaw, Sclosaw, 1515 Sklodzewo, Kladzewo) 10,5 km na SE od Fordonu.

1. Ok. 1423-4 prok. bierzg. (DK 8); 1570 pow. chełm., par. Łążyn (Bi. 42, 83).

3. Ok. 1423-4 własn. ryc. o 25 ł., obow. do 1 służby w zbroi lekkiej (DK 8); 1515 Andrzej Dorpusch wypłaca 212 grz. długu na S.; 1523 Bartł. Przylubski odstępuje poł. swej cz. w S. Mich. Kranichowi v. Postnik, który sprzedaje ją Andrz. Dorpowskiemu; 1558 mieszczanie tor. Ambartowscy oraz Zacharias sprzedają cz. wsi Jerz. Głuchowskiemu, który odprzedaje ją Łuk. Dorpowskiemu (MT 297-300); 1570 właśc. Jan Dorpowski, 10 ł. chł., 4 zagr., kowal, garncarz, strycharz, karczma, wiatrak (ŹD 48).

6. 1409 Hannos z S. otrzymuje od Zak. 15 grz. za konia w wyprawie na Dobrzyń; Dytrych z S. otrzymuje 5 grz. (Tr. 569-70); 1414 szkody woj. w S. na 1000 grz. (Br. 157); 1440 Dytrych z S. wśród rycerstwa okr. bierzg. upoważniającego posłów na zjazd stanów w Elblągu (AST 2, 166; MT 397).

8. Grodzisko w miejscowości Skłudzewo-Borek na N. od wsi S. („Kart. wojew. kons. zab.”)