GAJ

(1471 Gay) folw. 4 km na SW od Dolska.

1. 1471 n. pow. kośc. (PG 8, 96v); [par. Kunowo?1Taką przynależność par. miał G. w XIX w. (J. Korytkowski, Brevis descriptio historico-geographica ecclesiarum archidioecesis Gnesnensis et Posnaniensis..., Gniezno 1888, cz. B., s. 221].

2. 1599 G. graniczy z Łagowem (K 2, 166, cytowana księga zaginęła).

3. Własn. szlach. 1471 Janusz dz. wsi Strzelce Wielkie z s. Leonardem pleb. tamże sprzedają z pr. odkupu Mikołajowi i Szymonowi dziedzicom z Bogusławek folw. G. i 3 1/2 ł. os. w Bielewie za 190 grz. (PG 8, 96v).

Uwaga: Nowacki twierdzi, że altaria w Strzelcach Wielkich miała zapisane w l. 1465, 1468 czynsze na Strzelcach Wielkich i G. (Now. 2, 739). W cytowanych przez niego przekazach brak wzmianki o G.

1 Taką przynależność par. miał G. w XIX w. (J. Korytkowski, Brevis descriptio historico-geographica ecclesiarum archidioecesis Gnesnensis et Posnaniensis..., Gniezno 1888, cz. B., s. 221.