GROCHOWO

(1412 or. Grochowo, 1419 Grothow, Grochow) 19 km na W od Międzyrzecza.

1. 1493 n. pow. pozn. (PG 10, 180v); 1453 n. par. własna (ACC 34, 48v); 1580 par. Goruńska (ŹD 12).

3. Własn. szlach. 1412 Jenczy, czyli Jan Wolków z G. i Trzemeszna [Lubuskiego] toczy procesy z Piotrem Tarchałą star. międz. o 70 kóp, a z Wojtkiem z Gorzycy [k. Międzyrzecza] o 80 grz. (PZ 3 k. 173v, 199, 201).

1422-23 Herman Wolcow1Wiadomość z 1426 r. o Hermanie Wolcow, przy którego imieniu nie podano żadnej osady (PZ 8, 127) Kozierowski odnosi do G. (K 4, 269), lecz raczej należy ją łączyć z Trzemesznem Lubuskim, gdzie wówczas Herman występuje z G. w procesie o 1/2 G. z Dorotą z G. dowodzi, że jego ojciec, a potem on posiadali spokojnie swą cz. w G. przez 30 lat (WR 1 nr 1115; WR 3 nr 959; PZ 7, 152v).

1422-24 Dorota z G. (WR 1 nr 1115; WR 3 nr 959; PZ 7, 152v): 1424 taż toczy proces z Hermanem Wolcow z Trzemeszna [Lubuskiego] o podział ojcowizny w Trzemesznie, którą dzierży [Herman?] w 20 grz. gr prask. (PZ 7, 210).

1428 Konrad Doberszicz, Doberschwycz [z G.] (ACC 11 k. 84v, 92v; Now. 2, 471).

1431 Jan Dobrswicz, Dobirswicz dz. w G. toczy proces z Oswaldem klerykiem z Żagania (ACC 15 k. 13, 22).

1432 Andrzej Grimbark, Grimberg, Grinbarg z G.: toczy procesy z Katarzyną z Landsbergu [obecnie Gorzów Wlkp.; c? czy ż.?] Starego Grimberga o czynsze i dobra w G. (PZ 12, 32v) oraz z Anną z G. i jej bratem Mikołajem z G. (PZ 11, 148; PZ 12, 32v).

1432-47 Mikołaj, Nikel Grimbark, Grumberg, Grunberg z G. (PZ 12, 242v-243; KObceRyc. 39 cytuje 1432 PZ f. 148, ale tam brak wzmianki o Mikołaju): 1432 → wyżej Andrzej; 1447 tenże oraz Mik. Dołęga z Piesków toczą proces o ojcowiznę w Pieskach, tj. o 6 ł., 3 zagr. i 1 małdrat żyta rocznie z mł. (PZ 16, 98v).

1471 Otha Wolkow kupuje od Mikołaja dz. w Wolikowie 6 ł. w G. za 60 grz. (PG 8, 121v).

1493-97 Piotr, Piotr Brombark [!], Piotr Gromberg z G., Grochowski, 1505 wspomn. jako zm. (PG 13, 23): 1493 tenże kupuje od braci Jakuba i Filipa z Wolikowa ich cz. dziedz. w G. za 200 zł węg. (PG 10, 180v); 1497 tenże kupuje 4 ł. os. w Trzemesznie [Lubuskim] za 80 zł reńskich z zastrz. pr. wykupu od Pawła Czarmilskiego alias Czeruosth, który zastrzega sobie [od kmieci] robociznę i daninę w kogutach (PG 7, 143).

1505-31 Maciej Zaydlicz Czarmyślski, Czarnomyślski [z Trzemeszna Lubuskiego] (PZ 30, 60 n): 1505 temuż Jakub Goruński wraz z bratanicami Barbarą, Anną, Agnieszką i Katarzyną cc. zm. Jerzego Goruńskiego sprzedaje za 80 zł węg. cz. dziedz. w G., przypadłą pr. bliższości po zgonie Piotra Grochowskiego (PG 13, 23); 1525 temuż zakonnik Malchier Dobrzicz prezbiter w domu joannitów w Łagowie sprzedaje swą cz. po ojcu w G. za 100 zł reńskich, licząc zł po 24 gr (PG 16, 59).

1528 Jan Hersztopski kupuje od Wojc. Pieskowskiego jego części w Pieskach i G. za 100 kóp (PG 16, 226).

1531 Jan Pieskowski zw. Popek toczy proces z Maciejem Czarmyślskim, który wdarł się przemocą w cz. wsi G., którą Jan Popek Pieskowski kupił od Wojc. Pieskowskiego jako spadkobiercy po Janie Pieskowskim (PZ 30, 60 n).

1546 Klemens Loga Czarmyślski sprzedaje bratu Jerzemu Loga Czarmyślskiemu swoją cz. wsi G. za 72 1/2 grz. (PG 18, 260).

1508-1580 pobór: 1508 pobór: 15 ł. flamandzkich (ASK I 3, 7); 1563 pobór: 9 1/2 ł., karczma dziedz., 3 zagr. (ASK I 5, 221); 1564/65 G. wśród wsi ziemiańskich, z których poradlne dają do zamku międzyrzeckiego (LWK 1, 175); 1577 płatnik poboru Jan Zeidlecz (ASK I 5, 676); 1580 płatnicy Wawrz. i Melchior Grochowscy, pobór: 7 ł., 14 zagr., 7 komor., 1 pasterz, 25 owiec, wiatrak (ŹD 12; ASK I 6, 97v).

5. 1452-53 kleryk Jan z G.: 1452-53 tenże toczy proces o poranienie do krwi z Kasprem z Piesków, który wg wyroku ma zapłacić klerykowi 10 grz. za rany i 2 grz. tytułem kosztów postępowania, zaś Jarosław z Piesków zostaje zwolniony od odpowiedzialności (ACC 33 k. 243v, 252v; ACC 34 k. 85, 94, 110v); 1453 tenże toczy proces z Jarosławem i Jerzym dziedzicami w Pieskach (ACC 34, 6v).

1471 Paweł pleban w G. i altarysta kat. pozn. (ACC 49, 162v).

1540 nie wypełniony formularz w rejestrze kontrybucji kleru (CP 404, 53).

1580 w rejestrze poborowym G. wymienione pod par. Goruńsko (ŹD 12).

1640 z wizytacji: kościół par. w G. zajęty przez innowierców (AAP Acta Visitationum 10, 90v).

6. 1502 kradzieże koni w okolicach G. (SBP s. 342).

Uwaga: Nie ma pewności, czy z tego G. pochodziły następujące osoby: 1419 Wojciech s. Jana z G. kleryk diec. pozn., notariusz publiczny apostolica et imperiali auctoritate (MPH 4 s. 768, 769) oraz 1451-82 Paweł z G.: 1451 wikariusz kat. pozn. (AC 1 nr 392); 1466 wikariusz i altarysta kat. pozn. (PG 6, 234); 1471 altarysta kat. pozn. (CP 14, 632); 1482 altarysta altarii Ś. Anny w kat. pozn. (CP 14, 632).

1 Wiadomość z 1426 r. o Hermanie Wolcow, przy którego imieniu nie podano żadnej osady (PZ 8, 127) Kozierowski odnosi do G. (K 4, 269), lecz raczej należy ją łączyć z Trzemesznem Lubuskim, gdzie wówczas Herman występuje.