ŚWIERKOCIN

(1311 Swirkoczin, Swyrkoczczen, Swirkoczyn, Szwierkoczyno) 4 km na SE od Grudziądza.

1. Ok. 1423-4 komt, grudz. (DK 10; 1570 pow. chełm., par. Grudziądz (Bi. 42, 84).

2. 1565 S. własn. pana Działyńskiego graniczy z Nową Wsią (Lustr. 124).

3. Ok. 1423-4 własn. ryc., obow. do 1 służby w zbroi lekkiej (DK 10); 1452-3 Arnold Pilewski w S. (Reg. 1, nr 11 665); 1481 Maciej v. Markyn i v. d. Laune (z Suchostrzyg) kupują 9 ł. w S. za 40 grz.; 1501 własn. Pawła Sokołowskiego, star. grudz.; 1560 właśc. Melchior Mortęski (Fr. 1, 325); 1570 własn. Działyńskich 9 ł. chł. (ŹD 7).

6. 1410 szkody woj. Hansa z S. na 50 grz., wypłacono mu 20 grz. (Fr. 1, 325); 1439 spór między Mikołajem Teschow i Paschke z S. o szereg wsi w z. chełm. (Reg. 1, nr 2389).