KARMLINO

(1467 or. Carnysyno, Karmlyno, 1475 Canylyno, 1476 Carmilino, 1480 Carlyno) niezident. osada w pobliżu wsi Psarskie, na NE od Pniew1Na mapach Perthéesa i Gilly’ego brak osady K. Nie wiadomo, czy dzisiejszy Karmin (7 km na NE od Pniew), powstały zapewne w XIX w., znajduje się w miejscu średniowiecznego K.

1. 1467 n. pow. pozn. (PG 6, 248); [par. Psarskie?].

3. Własn. szlach. 1467 Dobrogost dz. Psarskiego [i Zajączkowa] zapisuje ż. Ofce [c. Bartosza Sokołowskiego z Ponieca, 1o voto ż. Jana Orchowskiego, → Poniec] po 500 grz. posagu i wiana na wsiach Psarskie, Grzybno, K., 1/2 Goraja k. Skwierzyny (PG 6, 248); 1467 tenże tejże żonie zapisuje te same sumy na wsiach Psarskie, Grzybno i K. (PG 7, 262v); 1475 Ofka wd. po Dobrogoście z Psarskiego sprzedaje braciom Janowi, Bieniakowi i Grzegorzowi z Jankowic wsie Psarskie, Grzybno i K. za 1000 grz., a sobie rezerwuje 1/2 Goraja (PG 9, 32).

1475-80 Jan, Bieniak i Grzegorz bracia z Jankowie kupują od spadkobierców Dobrogosta Psarskiego pr. bliższości do wsi Psarskie, Grzybno [tamże pełny tekst tych transakcji] i K. od Mścicha [Buszewskiego] s. Zygmunta Zajączkowskiego [z Przetoczna, obecnie Przytoczna], od księdza Mikołaja s. Marcina z Przetoczna, pleb. w Zieminie, od Wojc. Przetockiego, od Marcina Nojewskiego, od Sędziwoja z Żydowa oraz od Jana Przetockiego (PG 9 k. 32v, 41v, 83v, 191, 191v, 196).

1 Na mapach Perthéesa i Gilly’ego brak osady K. Nie wiadomo, czy dzisiejszy Karmin (7 km na NE od Pniew), powstały zapewne w XIX w., znajduje się w miejscu średniowiecznego K.