KLUCZEWO

1465 or. Cluczewo (PZ 18, 129), 1475 Cluszowo (PZ 20, 26v), 1499 Clyuczewo (PG 62, 12v), 3 km na ENE od m. Szamotuły.

1. 1475 n. pow. pozn. (PG 20, 26v); 1472 par. Ostroróg (AC 2 nr 1358).

2. 1508 Kluczewski Młyn (ASK I 3, 13), 1510 młyn (LBP 223).

3. Własn. szlach. – dobra Ostroróg. 1465-72 Stanisław z Ostroroga [s. Sędziwoja], wda kal.: 1465 C. w jego dobrach (PZ 18, 129); 1472 tenże na rzecz i szpitala ubogich, jaki ma powstać pod m. Ostroróg, sprzedaje czynsz roczny w wysokości 30 grz. na wsiach Wojnowice i Łagwy [k. Buku] oraz 10 grz. monety pospolitej na wsi C., za 700 grz. półgr. z zastrz. pr. i wykupu (AC 2 nr 1358).

1489 Jan z Ostroroga [dr obojga praw, s. Stanisława] toczy proces z Marcinem [Słapem] z Dąbrowy [par. Skórzewo, k. Poznania] kan. pozn.: 3 IV kanonik domaga się od niego 8 grz. tytułem czynszu rocznego w wysokości 4 grz., jaki należy się jego altarii we Lwówku, zaś 15 VI zeznaje, że otrzymał od Jana ] z Ostroroga, dz. w C., 52 zł węg. sumy głównej i 8 grz.! czynszu rocznego (AC 2 nr 1462, 1463). ]

1502 Wacław i Stanisław, bracia niedz., [ss. Jana], i dziedzice w Ostrorogu, na m. Ostroróg z wsiami, m. in. na C. sprzedają czynsze roczne z zastrz. pr. wykupu: 16 zł węg. kapitule kolegiaty NMP in Summo Poznaniensi za 200 zł węg. (PG 12, 215), 6 zł węg. Mikołajowi, kan. tejże koleg., dla jego prebendy, za 72 zł węg. (PG 12, 215v), 50 zł węg. kapitule kat. pozn. za 725 zł węg. (PG 12, 217; CP 5 nr 8), 2 grz. i 4 gr wikariuszom kat. pozn. za 25 grz. (PG 12, 217v-218); 1510 ciż dokonują ] podziału dóbr po ojcu i matce; Stanisław otrzymuje 1/2 ] m. Ostroróg z przynależnościami, m. in. wieś K. (PG 14, j s. 180-181).

1475, 1499 C. w wykazach zaległości podatkowych: (PZ 20, 26v; PG 62, 12v); 1508 pobór: 12 ł., Kluczewski: Młyn (ASK I 3, 13); 1510 14 ł. [kmiecych], folwark, młyn (LBP 223); 1563 pobór: 14 ł. [kmiecych], 1 karczma dor. (ASK I 5, 227v); 1564 14 ł. [kmiecych] (IBP 304); 1577 płatnik poboru Mac. Proski (ASK I 5, 694v); 1580 płatnik poboru Mac. Proski: 12 ł., 1 ł. opust., 1/4 ł. karczmarza, 3 zagr., 1 komor. (ASK I 6, 120v; ŹD 23).

5. 1510 z 14 ł. [kmiecych] dzies. wiard. dla bpa pozn., a meszne z nich, dzies. snop. z folwarku oraz co roku 1 ćw. (mensura) mąki z młyna dla prep. kolegium i mansjonarzy w Ostrorogu (LBP 223); 1564 z 14 ł. po 1 wiard. tytułem dzies. dla bpa pozn. (IBP 304).