LINIE

1397 or. Line (Lek. 1 nr 2419), 1400 Lyne (KP nr 46), 1423 kop. 1488/92, 1472 Lynye (LBP 33, PG 8, 119), 6,5 km na NW od Lwówka.

1. 1471 n. pow. pozn. (PG 8, 119); 1508 n. par. Pniewy (ASK I 3, 16).

2. 1488 jez. zw. Przegrodzanki w L. → p. 3.

1520 jez. Przegródka oraz pr. do ścinania drzew w lesie w L. → p. 3.

1569 łąka Cietrzewka → p. 3.

1573 na uroczysku Wyżyna znajdują się kopce narożne wsi Komorowo, Zębowo i L. (PG 124, 694v).

3. Własn. szlach.1Po 1260 r. teren wsi L. (może jeszcze przed powstaniem tej wsi) należał prawdop. do cystersów z Paradyża (Wp. 1 nr 383) → Linia 1397-1404 Mroczek z → Iwna [oraz z Konina pod Lwówkiem, Zajączkowa, Nojewa i in. wsi; brat Domarata z Iwna i Pierzchna starosty gen. wlkp. i kasztelana pozn.]: 1397 tenże ma stawić świadków w sporze z Agnieszką z Szamotuł [nie wiadomo kim była Agnieszka w stosunku do posiadaczy Szamotuł] o L. i o Konin [pod Lwówkiem] (Lek. 1 nr 2419), 1400 tenże toczy spór z Andrzejem s. Jakusza o 1/2 Konina i całą wieś L. (KP nr 46, 401), 1404 Piotr z Urbanowa jako opiekun małol. Ptaszkowskich [zapewne dzieci zm. Andrzeja łowczego pozn.] nie powinien dopuścić do tego, aby Mroczek przebywał dłużej niż 2 tygodnie w Zajączkowie, w L. i w Grzybnie [k. Pniew] (KP nr 2041; → Grzybno, gdzie pełniejszy regest).

1410 Teodoryk z L. [s. Mroczka z → Iwna] pozywa Mik. Kozłowskiego [z Kozłowa k. Buku], który nie stawił się w sądzie, i wygrywa z nim proces (PZ 2, 129v).

1446 [bracia] Sędziwój z L. i z → Grodziska [Wlkp.] oraz Niemierza z tegoż Grodziska i z Lubosza [k. Pniew] toczą spór z Dziersławem z Orzeszkowa (PZ 15, 203).

1471-1508 Anna Rozbicka, wd. po Janie z Mnichów [i z → Lubosza], ż. Jakuba Śremskiego (vel Lińskiego) ze Śremu [k. Sierakowa], pani wienna w L.: 1471 tejże, swej matce, Sędziwój dz. L., s. Jana z Mnichów, zapisuje po 200 kóp [gr] posagu i wiana na L. i na → Chudopsicach (PG 8,119), 1474 taż z s. Sędziwojem wysyła z dóbr swego syna i swoich oprawnych swego domownika (familiaris) na wyprawę wojenną (ExpBel. nr 681), 1488 taż ż. Jakuba ze Śremu oraz jej s. Sędziwój z Chudopsic sprzedają z zastrz. pr. odkupu swe części w L. (w tym jez. Przegrodzanki) i w Chudopsicach za 100 grz. Elżbiecie [z domu Śremskiej, wd. po Janie z Białcza] i jej cc. Małgorzacie, Elżbiecie i Burnecie [późniejszej Rosznowskiej z Rożnowa, czy z Rosnowa?] (PG 10, 95v; PG 15, 273v: w 1519 r. niedatowana wzm. o tej transakcji), 1496 taż Anna daje swemu drugiemu mężowi 1/3 swego posagu tzn. 66 1/2 kóp [gr] i 10 gr zapisane przez jej pierwszego męża na L. i na Chudopsicach (PG 7, 126v); 1500 Jakub mąż Anny nazwany Lińskim ze Śremu (MHP nr 207); 1503 tejże Annie [mylnie nazwanej Beatą!] syn Sędziwój zapisuje [ponownie] po 200 kóp [gr] posagu i wiana na L. i Chudopsicach (PG 12, 278v), 1508 taż Anna wd. po Jakubie ze Śremu ma oprawę w L. (PG 15, 49); 1510 taż posiada cz. L. → niżej.

1471-1508 [zm. ok. 1512] Sędziwój Liński s. Jana z Mnichów: 1471, 1474, 1488, 1503 tenże wymieniony wraz z matką → wyżej; 1489 tenże zapisuje Pawłowi altaryście we Lwówku czynsz roczny 1 grz. z pr. wykupu za 12 grz. (PG 10, 105v); 1508 tenże sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Marcinowi Kwileckiemu 1/2 L. za 50 grz. (PG 14, 4).

1500 Jakub Liński stryj Urszuli Piekarskiej ż. Jana Gnińskiego (PG 62, 152).

1510 2 części w L.; ciążą na nich czynsze dla altarii we Lwówku: z cz. Anny Lińskiej 6 wiard. i z cz. w posiadaniu Marcina Kwileckiego 1/2 grz. (LBP 210).

1512 Stan. Mniski [stryj zm. Sędziwoja z L.] daje swej bratanicy Helenie [c. Marcina z Mnichów] 1/2 L. i cz. Chudopsic wraz z karczmą; części te Stanisław otrzymał w spadku po zm. [bratanku] Sędziwoju Lińskim (PG 14, 363); 1515 wspomn. Helena sprzedaje swemu mężowi Stan. Krzyszkowskiemu [→ Krzyszkowo, uwaga] za 1000 grz. swoje dobra: Tuczępy, Miłostowo i L. (PG 15, 49).

1518 Tomasz Śremski zapisuje ż. Dorocie c. Marcina Kaczlińskiego po 60 grz. posagu i wiana na 1/2 swych części należnych mu w działach z braćmi we wsiach Śrem, L. i Chudopsice (PG 15, 187v).

1520 Łukasz Chraplewski vel Policki sprzedaje Marcinowi Konińskiemu [z Konina pod Lwówkiem] 1/2 Chudopsic oraz jez. Przegródka i pr. do ścinania drzew w lesie w L., które nabył od Burnety z Białcza ż. Jana Rosznowskiego [z Rożnowa czy z Rosnowa?] za 100 grz. [ → wyżej: r. 1488] (PZ 29, 47).

1521 Stan. Krzyszkowski sprzedaje z zastrz. odkupu Mik. Nojewskiemu 1/2 L. za 150 grz. (PG 15, 408).

1569 Jan Krzyszkowski daje w darze s. Andrzejowi 1/2 wsi L. i 1/2 opust. wsi Paryżewo, a sobie i swej ż. Annie c. zm. Jana Przetockiego pozostawia dwór [w L.], w którym mieszka, [dawne] role sołeckie i łąkę zw. Cietrzewka; po śmierci Jana i Anny Andrzej ma dokonać podziału dóbr ze swym bratem Janem (PG 21 k. 2v, 3).

1585 Jan Krzyszkowski s. Jana sprzedaje Stan. Zglinickiemu [osoba niezident.] za 4000 fl. pol. 1/2 L. wraz z całym sołectwem oraz 1/2 opust. wsi Paryżewo (PG 22, 545v).

1508 wiardunki wojenne z 4 1/2 ł. i od karczmy (ASK I 3, 16); 1535 w L. 1/2 ł. opust. (ASK I 5, 140v); 1563 pobór: 1 1/2 ł., 2 karczmy dor. (ASK I 5, 231); 1577 Krzyszkowscy płacą pobór z L. (ASK I 5, 702v); 1580 Andrzej i Jan Krzyszkowscy płacą pobór: 4 półł., 7 zagr., rola karczmarska (ZD 28).

4. 1569, 1585 wzm. o [wykupionym] sołectwie w L.→ p.3.

5. 1423 kop. 1488/92 dzies. snop. w L. należy do uposażenia kanclerza kapituły kat. pozn.: 1423 dzies. ta ma być zastąpiona przez opłatę 6 gr [z łanu?], 1510 zamiast dzies. snop. dają po 6 gr [z łanu?] (LBP 33).

6. 1401 Henryk s. Grzymały [którego?] z L. [skądinąd niezn.], student w Krakowie (AS 1, 16).

1488 dziedzice i kmiecie z Jankowic, Zamorza, L. i Chudopsic pozwani o 14 grz. kary na rzecz star. gen. wlkp., ponieważ na drodze król. od ludzi, którzy pędzili woły z Poznania, pobrali „exaccionem alias szaczunk” (PG 58, 132v).

1 Po 1260 r. teren wsi L. (może jeszcze przed powstaniem tej wsi) należał prawdop. do cystersów z Paradyża (Wp. 1 nr 383) → Linia.