ZAKRZEWKO

(1381 Casmirsdorff, Kaczemersdorff, Kasemsdorff, Casemysdorff, Caszemisdorf, Kasemensdorff, Kasymirsdorf, Casemsdorf, Casemsdorff, Kassmansdorf) 9 km na IsTE od Torunia.

1. 1381-1422 folw., komt. tor. (GA 427-38); 1570 pow. chełm., par. Papowo (Bi. 46, 86).

3. 1381-1422 własn. Zak.; 1381 inwentarz folw.: 22 klacze pociągowe, 4 konie do wozu, 12 źrebiąt 3-letnich, 12 rocznych, 180 owiec, 44 szt. bydła starego i młodego, 77 świń1Inwentarz z 1381 r. podany przykładowo (GA 427, 432, 436, 438); 1437-57 C. własn. Mikołaja v. d. Berge lub „de Monte, feodali de K.”; 1495 Henryk Krüger z Torunia przekazuje K. synowi Janowi; 1501 wdowa Kunne Kassmandorf sprzedaje K. Jerz. Rubitowi; 1508 tenże sprzedaje majątek wdowie Esken za 1007 grz.; 1545 właśc. Hans Esken z Torunia; 1554 Hans i Michał Kranich sprzedają Z. Wawrz. Preussowi na 6 lat za 1800 fl. z pr. odkupu; 1576 spadkobiercy Preussa sprzedają Z. Henr. Krügerowi, wdowa po nim sprzedaje majątek m. Toruniowi (MT 595-8).

4. 1429 w. m. Paweł Russdorf zatwierdza układ komtura tor., który dał Hannosowi v. Merschen 12 ł. w K. i czynsz 13 grz. bez 1 wiard. z Piwnic i Świerczyn, drzewo opałowe i budulcowe z zarośli bierzg. oraz pastwisko w Łysomicach w zamian za dobra i jez. Grodno; Merschen ma płacić z K. 5 grz. bpowi chełm. tak, jak płacił z Grodna (MT 595).

6. 1438, 1451, 1457 Mikołaj v. d. Berge (patrz p. 3) na zjazdach stanów pruskich z okr. tor. (AST 2, 166; 3, 321, 330; 4, 535).

1 Inwentarz z 1381 r. podany przykładowo.