PIASKOWO

1388 or. Pascowo, 1389 Paszkowo, 1389 Paszcowo, 1390 Paskowo, 1396 Piaszcowo (Lek. 1 nr 417, 590, 589, 830, 2096), 1396 [nazwisko:] Pescoski (WR1 nr 210), 1396 Piaskovo (WR1 nr 309; Lek. 1 nr 2161), 1403 Pyaskowo (ACC 1, 91v), 1410 Pyasskowo (ACC 2, 160v), 1419 Pyascowo (Wp. 5 nr 296), 1421 Piascowo (MHP nr 325), 1422 kop. XV w. Pyaschcowo (Wp. 8 nr 952), 1423 Pyaskow (KoścZ 8, 1v), 1434 kop. XV w. Pyaskowye (Wp. 9 nr 1348), 1435 kop. XV w. Pyasthowo! (Wp. 10 nr 1381), 1510 Pyaschkowo (LBP 222), 1563 Piaskowa (ASK I 5, 227v), 1577 Piastowo! (ASK I 5, 694v), 1580 Piaskowo (ŹD 23), 1 km na SE od Ostroroga.

1. 1508 n. pow. pozn. (ASK I 3, 13); 1396-1432 par. własna, od 1432? par. Ostroróg (→ p. 5).

3. Własn. szlach. 1387-90 Andrzej z P., Paszkowski, Piaskowski [ojciec Mikołaja i Zachariasza] (WR 1 nr 61, 66; Lek. 1 nr 216, 539, 590), wicesędzia (subiudex) pozn. 1388-90 (Lek. 1 nr 448, 577, 808) i wicepodsędek (vicesubiudex) pozn. 1391 (Lek. 1 nr 924): 1388-91 tenże asesor sąd. (Lek. 1 nr 417, 830, 912);

1389 tenże w sporze z Trzebiesławem [niezident.] oraz z Piotrkiem z Jeziorek [k. Buku] (Lek. 1 nr 534, 654, 683); 1389 tenże wygrywa proces z Burnetą wd. po [Dziersławie] Grocholę [kaszt.] sant. o zalanie wodą jego dziedziny P.; za Burnetę poręcza jej szwagier Trojan Grochola [m. in. z → Objezierza] (Lek. 1 nr 589);

1390 tenże w sporze z Trojanem [czy ident. z wyżej wspomn. Trojanem?] o 100 grz.; jeśli nie stawi się w sądzie, wówczas zastąpi go brat Kielcz1Tekst zapiski niejasny. Wydaje się, że to Andrzej deklaruje, że w sądzie zastąpi go brat Kiełcz (Lek. 1 nr 746).

1390 Sędziwój2Wg K 3, 22, identyczny jest z Nałęczem Sędziwojem z Ostroroga Paszkowski (Pascowski) [z naszego P.?] występuje jako współrodowiec Andrzeja Jaskółki [z Jaskółek] (Lek. 1 nr 843; WR 1 nr 272).

1394-96 pani Piaskowska, wd. po Andrzeju: 1394 taż wraz z synem [Mikołajem lub Zachariaszem] toczy proces z Jankiem Lulińskim o 35 grz. (Lek. 1 nr 1951); 1394-96 taż wraz z dziećmi w sporze: 1394 z Nosala Słopanowskim (Lek. 1 nr 1903, 1922), 1396 z Michałkiem Lubaskim [z → Lubasza], z którym wygrywa proces o pr. do swego wiana zabezpieczonego na P. (Lek. 1 nr 2094, 2096); 1396 Bieniaszek [prawdop. z Jastrowia] ma dać młynarzowi konie z tytułu poręczenia, jeśli tego nie uczyni, to konie te straci; taż Piaskowska ręczy za owe konie [tj. poręcza za Bieniaszka, że odda konie?] (Lek. 1 nr 2143).

1394-1411 Mikołaj dz. w P., Paszkowski, syn [Andrzeja] Piaskowskiego, brat Zachariasza, bratanek Stan. Rudzkiego, zaufany Sędziwoja z Ostroroga starosty gen. wlkp., z jego ramienia wicestarosta w Poznaniu 1411 (ZSW po nr 1443): 1394 tenże pozwany o 17 1/2 grz. i o in. 17 1/2 grz. z tytułu poręczenia (Lek. 1 nr 1954); 1394-96 tenże z matką → wyżej; 1396-1404 tenże śwd. (Lek. 1 nr 2271; WR 1 nr 210, 507, 576; KP nr 1941); 1398-99 tenże toczy proces z Przecławem Lutomskim; jeśli tenże Mikołaj nie stawi się w sądzie, wówczas zastąpi go stryj (patruus) Stan. Rudzki (Lek. 1 nr 2715, 2967); 1404 tenże w sporze z Dawidem Żydem pozn. (KP nr 1689, 1777); 1404-05 tenże wraz z bratem Zachariaszem przegrywają proces z Szymonem Żydem pozn. o długi i odsetki (KP nr 2017, 2092); 1408 tenże wraz z bratem Zachariaszem i siostrą przegrywają proces z Nitartem z Górzycy [k. Międzyrzecza] o → Górzycę (PZ 3, 58; KR 2, 23, mylnie interpretuje tę zapiskę, pisząc że Nitart zaspokoił roszczenia Zachariasza).

1394-1443 Zachariasz dz. w P., Piaskowski, Paszkowski, też z Biezdrowa, Ćmachowa i Komorowa [k. Szamotuł], [syn Andrzeja], brat Mikołaja, zaufany Sędziwoja z Ostroroga starosty gen. wlkp., z jego ramienia burg. w Kościanie 1419-26 i wicewda w Poznaniu 1430-40 (GUrz. nr C 735, 952; WR 1 nr 965; WR 3 nr 991, 1170; AC 2 nr 1092; KoścZ 8 k. 1v, 205v, 292v; BR 628 nr 100; Wp. 5 nr 296, 370, 541; Wp. 8 nr 934, 952, 982; Wp. 9 nr 1348; Wp. 10 nr 1381, 1515; PZ 12, 202; MHPs. 322-327, 330, 333; APP, Kl. Lubiń C XVII 10, bez foliacji): 1394-96 tenże z matką → wyżej: Piaskowska; 1404-08 tenże z bratem → wyżej: Mikołaj; 1423 tenże ma zapłacić Piotrowi Słapowi z Dąbrówki 5 grz. gr pras. i 3 grz. monety obiegowej (PZ 7, 77); 1423 tenże nagania szlachectwo Święszka Piotrkowskiego [z → Piotrkowic k. Czempinia] (MHP 168; Koz. Nieznane nr 12);

1424-26 tenże Zachariasz niegdyś Piaskowski: 1424 tenże w sporze z Parysem Pożarowskim o budowę młyna w Biezdrowie (PZ 7, 172); 1426 tenże zeznaje, że nie jest winien Wierzbięcie z Rozbitka 11 grz. reszty nie dopłaconej za dziedzinę Biezdrowo (WR 1 nr 1236);

1428-43 tenże Zachariasz z P., Piaskowski: 1428 tenże toczy proces z kl. [dominikanek] Ś. Katarzyny w Poznaniu (ACC 11, 41); 1428 tenże jest jednym z sędziów polubownych w sporze Bieniaka z Bytynia z jego bratem Piotrem (RH 9, 114-115); 1434 tenże sprzedaje Dobrogostowi z Szamotuł podkom. kal. Komorowo za 1000 grz. (PG 1, 1); 1435 tenże kupuje od Szymona, Piotra i Jana ss. zm. Mikołaja z Pożarowa 1/4 Biezdrowa za 200 grz. (PG 1, 108v); 1437 tenże zastępuje w sądzie Małgorzatę ż. Strączka z Osiecznej i Annę z Nowego Miasta [nad Wartą] ż. Dobrogosta z Ostroroga (PZ 14 k. 11, 12v); 1443 tenże nagania szlachectwo Andrzeja Dokowskiego (Koz. Nieznane nr 9).

1510 Wacław i Stan. Ostorogowie posiadają po 1/2 wsi P. (PG 10, 91v-92, dawniej k. 181-182).

1508 pobór z P. (ASK I 3, 13); 1510 pobór z P. opust. (ASK I 3, 271v); 1510 w P. 10 ł. (LBP 222); 1563-82 pobór: folw. P. (ASK I 5 k. 227v, 694v; ŹD 23).

5. 1396-1405 Mikołaj pleb. w P.: 1396, 1405 tenże śwd. (WR 1 nr 309; Lek. 1 nr 2161; ACC 1, 152bv);

1403 tenże w sporze ze Stanisławem z O. (ACC 1, 91v; w podstawie karta uszkodzona).

1410 Jan pleb. z P. w sporze [o co?] z Mikołajem z Gwiazdowa [Gwiazdowo k. Kostrzyna w pow. gnieźn.?, z tego Gwiazdowa pisał się Mikołaj notariusz publiczny] (ACC 2, 160v).

1420-24 Tomasz pleb. w P. (Now. 2, 373; cytowanego aktu z 1420 w ACC nie odnaleziono): 1424 tenże wydzierżawia dochody kościoła w P. wikariuszowi z Ostroroga [→ Ostroróg miasto, p. 5Aa] (ACC 7, 173).

1432 kościół3O kościele Ś. Jakuba w P. → Ostroróg miasto, p. 5C par. w P. włączono wraz z uposażeniem do par. Ostroróg (Now. 2, 373; bez podania źródła).

1448 Jan z Rudek w par. P. sprzedaje z zastrz. pr. wykupu Jakubowi i Stanisławowi dziedzicom w Rudkach 1 1/2 grz. czynszu rocznego zapisanego na cz. Rudek za 18 grz. (ACC 30, 20).

1461 Rudki w par. P. [→ Ostroróg miasto, p. 4C] (ACC 41, 44v-45).

1499 mansjonarze z → Ostroroga nie posiadają dok. erekcyjnego kościoła w P. (ACC 76 k. 113v-114, 130v).

1508 P. w par. O. (ASKI3, 13); 1510 do uposażenia mansjonarzy w Ostrorogu należy dzies. snop. z 10 ł. w P. oraz po 6 gr z każdego łanu, meszne nal. do prepozyta (owies) i do mansjonarzy (żyto; LBP 222); 1582 folw. P. w par. Ostroróg (ŹD 23).

Uwaga: W KR 10, 24, wymieniony został pod 1403 Przezdrew z Piaskowa. W cytowanym źródle, wśród osób poręczających za Piotra Wilka z Lubosiny, występuje Przezdrew de Ploscowo, a także Mikołaj z Przetoczna [(obecnie Przytoczna) i z Tuczęp] kaszt. druż. oraz Mac. Wata z Nądni (KP nr 1430). Być może, ów Przezdrew identyczny jest z Przezdrewem z Ryszewa 1393, Szczepankowa 1397-1400, Krzeszkowic 1402-30 i Buszewa 1429 (SHG). Natomiast Ploscowo może oznaczać → Plastowo k. Grodziska Wlkp., choć nie można też wykluczyć Piaskowa k. Skoków (pow. gnieźn.).

W l. 1437-39 występuje Mikołaj de Pyaskow śwd. na dok. Rafała z Gołuchowa starosty gen. wlkp. oraz na dok. prepozyta trzemeszeńskiego (Wp. 10 nr 1426, 1484). Wydawcy Wp. 10 przypisują go do naszego P. Podobnie Mik. Piaskowskiego asesora sąd. w Gnieźnie 1437 (Wp. 10 nr 1430). Bardziej prawdop., że chodzi o występującego w znanych źródłach w l. 1429-39 Mikołaja z Piaskowa w pow. gnieźn. (Wp. 5 nr 509, 638).

1 Tekst zapiski niejasny. Wydaje się, że to Andrzej deklaruje, że w sądzie zastąpi go brat Kiełcz.

2 Wg K 3, 22, identyczny jest z Nałęczem Sędziwojem z Ostroroga.

3 O kościele Ś. Jakuba w P. → Ostroróg miasto, p. 5C.