PIWNIEWO

1591 or. Piwniewo, 1614 Pigniewo, niezident. jeziorko na SE od Gorzynia; Gorzyń 4 km na S od Międzychodu.

[Pow. pozn.]

1591 w podziale boru w → Gorzyniu wspomn. m. in. jeziorka: P., Dzięcielino, Krzywokleszcz i Rybie Błoto; jeziorko P. przeznaczono do „rybienia” stawu [tj. do hodowania narybku] (PG 157, 699v-701v); 1614 rozgraniczenie wsi Skrzydlewo i Gorzyń: usypano 34 kopce gran. od narożnika wsi Gorzyń, Skrzydlewo i Głażewo aż do narożnika wsi Kamionna, Gorzyń i Skrzydlewo; dziewiąty kopiec leży nad jeziorkiem zw. P., a jedenasty kopiec na krańcu tego jeziorka; od jeziorka P. błota wielkie aż do jeziorka wsi Skrzydlewo (PP 3, 60v-64).

Uwaga: K 3, 40 i Kornaszewski Nazwy, 59-60, słusznie przyjmują, że nazwy Piwniewo i Pigniewo oznaczają to samo jeziorko. Wg Romaszewskiego nazwa Pigniewo może być rezultatem pomyłki pisarza.