PIASTOWSKI BRÓD lub PLASTOWY BRÓD

1569 or. Piastowski Bród, Plasthowski Bród, 1570 Plastowsky Bród, 1571 Piastowy Bród, Piastowy Brodt, miejsce między Piastowem a Konojadem, prawdop. bród na rz. Mogilnicy, która rozdziela te wsie.

[Pow. kośc.]

1569-71 Stan. Szedziński bp sufragan pozn. i kan. pozn. jako posiadacz wsi Konojad pozywa: a) 1569 Annę Zadorską oraz jej ss. Melchiora, Stanisława, Abrahama, Wojciecha i Wawrzyńca o to, że wraz ze swymi poddanymi z Jaskółek wypaśli łąki i owies od P.B. aż do miejsca [zw.] Nart (Narth; KoścG 23, 273v-274v); b) 1569-71 Jakuba Korzboka Łąckiego o to, że wraz ze swymi poddanymi z Łęk [Wielkich] i Wolikowa [obecnie Wolkowo] wypaśli łąki w Konojadzie oraz wyorali bruzdy na tych łąkach (celem ich zagarnięcia) od miejsca zw. Kąpiel aż do miejsca zw. P.B. (KoścG 23, 273v-274v; KoścZ 62, 383); c) 1570 Jana Wolikowskiego o rozgraniczenie jego cz. Wolikowa z Konojadem; wspomn. P.B. (KoścZ 61, 101; K 3, 40, mylnie podaje k. 209).