PLEBANÓWKA

1513 or. Plebanowka, struga niezident. we Wronkach lub w okolicy tego miasta.

[Pow. pozn.]

1513 witrycy z Wronek pozywają uczc. Pawła Nojewskiego z Wronek o to, że zajmuje ogród zw. Rola k. strugi zw. P., który to ogród w 1506 uczc. Jadwiga Jaskoszewska zapisała w testamencie kościołowi we Wronkach (ACC 89, 32).

Uwaga: W l. 1603, 1641 w źródłach wymieniane są wprawdzie ogrody nal. do plebana wronieckiego, ale bez określenia ich lokalizacji, co uniemożliwia też lokalizację strugi P. (AV 3, 39-40; AV 10, 290-291v). Jedynie w 1510 odnotowano, że ogrody te znajdują się na przedm. Wronek (LBP 173).