PLEBAŃSKIE

1462 or. lacus plebani, 1640 Plebańskie Jezioro; prawdop. obecne Jez. Proboszczowe, 2 km na SE od Międzychodu.

[Pow. pozn.]

1462, 1521, 1591 jezioro plebana położone jest powyżej (super)1Określenie wyżej (super) oznacza, że jezioro położone jest w górnym biegu strugi, która przepływa przez oba jeziora Jez. Sołeckiego [obecnie Jez. Miejskie] i należy do uposażenia kościoła w Międzychodzie [→ Międzychód miasto, p. 2] (PG 6 k. 70, 73, dawniej k. 149, 152; ACC 96, 660; ACC 138, 460-463v).

1640 do kościoła par. w m. Międzychód należy m. in. jezioro plebana zw. P.L., położone za (ultra) folw. Dzięcielin (AV 10, 277).

Uwaga: Kornaszewski Nazwy 86-88, najpewniej słusznie identyfikuje P. z obecnym Jez. Proboszczowym i podaje, że na niem. mapach separacyjnych z początku XIX w. nazwę tego jeziora zapisano jako Probst Sec Na mapie Gilly’ego – Probsten See. Z kolei K 3, 41, mylnie podaje informację o tym jeziorze pod r. 1463, zamiast 1462, powołując się na PG 6, 152. Now. 2, 467, pisze, że w 1521 jezioro to miało trzy tonie, lecz w cytowanym źródle (ACC 96, 660) nie ma takiej informacji.

W haśle → Międzychód miasto, p. 2 i 5, wymieniliśmy nazwy jezior używane przez miejscową ludność, lecz nie podaliśmy, że Jez. Proboszczowskie albo Jez. Miejskie Czwarte to na MTop. 1950 Jez. Proboszczowe, a Jez. Miejskie Trzecie to Jez. Miejskie.

1 Określenie wyżej (super) oznacza, że jezioro położone jest w górnym biegu strugi, która przepływa przez oba jeziora.