PLECEMIN

1400 or. Pletzemyn, 1480 Pleczemyn Bród, 1616 Plecymin, bród na rz. Gwdzie u ujścia Rurzycy do Gwdy, 13 km na NNE od Piły.

1400 Zygmunt Luksemburski król węg. sprzedaje zakonowi krzyżackiemu Dramburg [obecnie Drawsko Pomorskie] wraz z terytorium, którego gran. przebiegała wzdłuż rzek Dobrzycy i Przyłęg, a następnie przez jez. Zdbiczno, bród P. i dalej wzdłuż → Gwdy (w górę rzeki) do Lędyczka (Weise, t. 1, 20-21).

A. 1480 rz. Krępa [obecnie Rurzyca] płynąca z jezior Krąpskich wpływa do Gwdy poniżej brodu P. (DA I-II 82).

Uwaga: Obecnie 2 km na NE od wspomn. ujścia Rurzycy znajduje się wieś Plecemin (1944 Plötzmin). W 1616 Krzysztof Kościelecki kaszt. inowrocł. sprzedając dobra Krajenka Zygmuntowi Grudzińskiemu synowi Stefana, wymienił w tych dobrach kilka wsi (m. in. P.), które niedawno zostały lokowane przez tenutariuszy ujsko-pilskich na gruntach nal. do dóbr Krajenka, a stało się to przez lekkomyślność (negligentia) dziedziców tych dóbr i ich rządców (PG 658, 520).