PLITNICA

1313 Plitenys, 1549 Plytnitze, Plietnitz), 1565 Pluthwiczen, 1592 Pletfice, 1944 Plietnitz, prawy dopływ Gwdy; jej źródła znajdują się ok. 7 km na NE od Nadarzyć, ujście ok. 16 km na N od Piły.

[Na gran. pow. wał. i Pomorza.]

1313 Gunter hrabia z Kafernburga [w imieniu margr. brand.] wyznacza posłowi bpa pozn. Andrzeja [Zaremby] termin dla wymierzenia 200 ł. dla bpa pozn. w ziemi wał. między → Margrabską Drogą a rzekami P. i Gwdą, [a w szczególności] między P. a Gwdą, na roli (in agro) → Gelynyek (Wp. 2 nr 960; PU 5 nr 2821).

1549, 1564/65 opis granicy pol.-pom. (wersja komisarzy pol.): gran. ta biegnie wzdłuż Margrabskiej Drogi do rz. P. i do lasu zw. Zgubiony Zdrój1Może w okolicach nowszej osady Borne (1944 Gross Born) k. Sulinowa [obecnie Borne-Sulinowo]; → Czarna, dopływ Gwdy, przyp. 2; → Margrabska Droga, przyp. 5, a dalej do rz. → Czarnej i wzdłuż niej do Gwdy (CMP nr 154; Wielopolski 102; LWK 1, 209 – tu błędnie rzece Czarnej przypisano nazwę: → Czerwona); 1549 opis granicy pol.-pom. (wersja komisarzy pom.): gran. ta biegnie od jez. → Nadorycz [obecnie Nadarzyckie Jez.] przez [las?, zarośla?] Redderitzische Busch, przez bród na rz. P. i dalej przez [ostrów] zw. Redderitsche Werder w kierunku rz. Brzeźnicy [prawego dopływu rz. P.] (CMP nr 154; Wielopolski 103-104).

1586-92 w rozgraniczeniu starostw wał. i ujskiego wśród różnych, wskazywanych przez strony, duktów gran., ukazano też dukt sięgający aż po rz. P. (PG 160, 131v;WG l, 285v).

1 Może w okolicach nowszej osady Borne (1944 Gross Born) k. Sulinowa [obecnie Borne-Sulinowo]; → Czarna, dopływ Gwdy, przyp. 2; → Margrabska Droga, przyp. 5.