PLUCIŃSKI MŁYN

1571 or. molendinum Pluczinski, młyn położony na lewym dopływie rz. Warty, 2 km na SE od Włościejewek; Włościejewki 3, 5 km na SW od Książa.

[Pow. kośc.]

1571 Stan. Sepieński otrzymuje w dziale dóbr ze Stan. Brodowskim m. in. młyn P. we wsi Włościejewki, a Brodowski m. in. młyn → Grobelnik (PG 120, 833-835v).

Uwaga: W l.1510-81 źródła wymieniają 2-3 młyny we Włościejewkach i może być wśród nich P.M. (→ Grobelnik). Tylko w 1571 młyny te występują z nazwami własnymi (→ wyżej). W l. 1596 (K 3, 43) oraz 1743-68 (TD) i 1821 (K 3, 43) wymieniany jest w źródłach tenże mł. pod nazwą Pluta. Młyn ten zaznaczony jest na mapach Gilly’ego: [mł.] Pluta, Gaula: M[łyn] Plutaski i na obu mapach Perthéesa: Tartak (mapa województwa pozn.) i [mł.] Pluty (mapa województwa kal.).