PLUMWERDER

1251 (fals. z końca XV w.) via Plumidalensis (PU 1 nr 544; Wp. 1 nr 297), 1361 Plumewerder (Wp. 3 nr 1457), 1361 Plumendewer (MS 3 suppl. nr 32), 1510 or. Plumharter (PG 14, 114), 1546 Plumwerdische Weg (Wrede 112), 1552 Plumbard (ASK I 5, 151), 1553 Blumwerder (MS 5 nr 1670), 1553 Plunwerder (LWK 1 188), 1554 Plumward (WG 1, 5v), 1563 Plumwardth (ASK I 5, 201v), 1577 Blumward (ASK I 5, 764v lub 774v – podwójna foliacja), 1944 Blumenwerder, obecnie Piaseczno, 7 km na NEE od Czaplinka.

1. [Pow. pozn., później wał.; o przynależności par. brak danych.]

2. 1251 (fals. z końca XV w.) gran. Wielkopolski z Nową Marchią [w rejonie położonym na W od jez. → Drawsko] biegnie wzdłuż [odcinka] drogi z P., od żelaznego znaku granicznego do Polskiej Puszczy [i dalej] w kierunku → Drawskiego Mostu (PU 1 nr 544; Wp. 1 nr 297); 1564 wspomn. gran. biegnie drogą z P. [jak w poprzednim opisie] (Wrede 112).

3. Własn. joan., później własn. szlach. Golczów (sporna ze stwem drahimskim). 1361 Herman de Werborge (Werberge) preceptor gen. joan. nadaje Ludekinowi i Jerzemu de Golcze wsie P. i → Kerszebom oraz jeziora → Bobrowo, → Byszkowo, → Brocz i → Piaseczno; do nadania należą też jazy na rz. Drawa między jeziorami Drawsko i Rzepowo, gdzie będą mogli łowić sieciami; do tych miejsc będą mieli swobodny dostęp; zapewnia się też wieśniakom (villani) z P. pr. wypasania bydła w puszczy nal. do joan.; wygon dla bydła prowadzić ma k. pól wsi → Heinrichsdorf [obecnie Siemczyno] (Wp. 3 nr 1457; MS 3 suppl. nr 32).

1510 działy braci Jana, Konrada, Aleksandra i Ewalda Golczów: Ewald odstępuje bratu Konradowi swoje części we wsiach: Klausdorf, Machliny i Brocz (Mabrocz), Heinrichsdorf i P. oraz cz. sum zapisanych na dobrach [król.] Drahim (PG 14, 114).

1553 król Zygmunt August po śmierci Joachima Natzmera [tenut. drahimskiego] daje w zarząd jego najstarszemu synowi Wilhelmowi stwo drahimskie wraz z m. Czaplinek i z wsiami os. Heinrichsdorf, B. i [Nowe] Worowo oraz wsiami opust. Klaushagen, Falkenhagen, Schuldendurw [niezident.] i Kerszebom (MS 5 nr 1670; MK 83, 342).

1553 Michał Katt burmistrz i Henryk Rattman wójt, obaj z Czaplinka, obaj mający powyżej 100 lat [!], na wniosek Wilhelma Natzmera star. drahimskiego, zeznają pod przysięgą przed radą miejską w Czaplinku, że słyszeli od swych rodziców, iż wieś P. zawsze należała do zamku w Drahimiu (LWK 1, 188).

1554 Cecylia Gołcz c. Henryka, ż. sław. Szymona Withlyff, pozywa [swych braci] Jana i Sebalda (Zybolta) [=Ewalda] Golczów ss. Henryka o swój posag, zapisany na wsiach Rzepowo, Heinrichsdorff, Brocz, Klausdorf [obecnie Kłębowiec], [Nowe] Worowo i P. (WG 1, 5v).

1554 Konrad Gołcz zapisuje ż. Agnieszce Kliszczewnie [Kleist] po 400 grz. posagu i wiana na połowach wsi Brocz, Klausdorf, P., Rzepowo, Lubno, Machliny i na całym dworze w Broczu (WG 1, 11v).

1556-59 Golczowie, spadkobiercy Henryka i Kuny [= Konrada] Golczów, pozywają wdowę po Joachimie Natzmerze [star. drahimskim] i jej synów o to, że ich przemocą usunęli z ich części we wsiach P., Heinrichsdorf i [Nowe] Worowo (WG 1 k. 40v, 62, 86v, 94, 101v, 102v).

1559 wwiązanie Golczów w dobra Heinrichsdorf, P. i [Nowe] Worowo; Natzmerowie odbili te wsie Gołczom i sąd przyznaje je Natzmerom (WG 1 k. 119v, 143); 1559 [ponowne] wwiązanie Golczów we wspomn. wsie (WG 1, 165); 1564 wwiązanie Jana syna Konrada Gołcza oraz Jana i Zebalda Golczów, ss. Henryka, we wsie Heinrichsdorf i P. na mocy wyroku i mandatu król. (WG 1, 284).

1552-1579 pobór z P.: 1552 od 7 kmieci i od sołtysa na 2 ł., 1563 ze wsi P. nal. do zamku drahimskiego od 4 ł., 1577 Jan Gołcz płaci od 3 śl. i sołtysa, 1579 Jan Gołcz z Rzepowa płaci w B. od 4 półśl., 1 kwarty roli i 2 zagr., a Jan Gołcz z Broczą płaci w B. od 3 półśl. i od sołtysa (ASK I 5 k. 151, 201v, 764v [774v]; ASK I 3, 686v).

4. 1552, 1577, 1579 sołtys na 2 śl. roli → p. 3.

Uwaga: Obecna nazwa tej wsi „Piaseczno” nawiązuje do jez. → Piaseczno (pow. wał.; 1944 Petznick), leżącego k. tej wsi.