PŁAWNE

1574 or. Plawne, 1597 zową je Pławnym, niezident. jez. na terenie wsi Piotrkowice, w pobliżu granicy z wsią Piechinino, ok. 2 km na W lub NW od Czempinia; obecnie żadnego jeziora na terenie tej wsi nie ma.

[Pow. kośc.]

1574 w podziale gruntów w → Piotrkowicach Augustyn Piotrkowski otrzymuje jez. Podlesie położone w kierunku wsi Piechinino, a Andrzej Piotrkowski jez. P., położone w kierunku Jarogniewic (KoścG 28, 64v-65v); 1597 w ponownej ugodzie dot. gruntów w Piotrkowicach prostuje się, że jezioro niesłusznie nazwane w 1574 Podlesiem, nazywa się od dawna P., a jezioro nazwane P. (ku Jarogniewicom) nazywa się Drogojec (Drogojecz) [K 3, 573, czytał Dropiesz! – hasła takiego w naszym Słowniku nie ma] (PG 165, 1023).