SIENNO

1527 kop. po 1620 lacus Senno, jezioro, położone między Kębłowem (→ Kiebłowo) a wsią Obra, zapewne cz. obecnego Jez. Obrzańskiego; Jez. Obrzańskie 3 km na W od Kębłowa; Kębłowo 7 km na S od Wolsztyna.

[Pow. kośc.]

1527 (kop. po 1620) jez. S. wraz z toniami niewodowymi Rzytka, Iwka, Skrzynka Wielka i Skrzynka Mała wymieniane w rozgraniczeniu dóbr Kiebłowo i dóbr kl. w Obrze [→ Radusz jezioro, → Rzytka jezioro] (PG 73, 603-605; Obra 51, 254-258, dawniej Obra B 3).

Uwaga: 1. Zachowały się dwa akty z opisem granicy dóbr z 1527. W opisie granicy w kierunku z SW na NE nie wspomniano jez. S., wymieniono natomiast kolejno jeziora Kotucz, Rzytka, Radusz i Martwica. W opisie granicy w kierunku z NE na SW wymieniono wody płynące z jez. Radusz do jez. S., a dalej wspomniano jez. Kotucz. Z kolei w rozgraniczeniu wsi Obra i Krotle od Niałka Małego i Kębłowa z 1632 wspomniano jeziora Radusz, S. i Kotucz (PP 6, 128-134v; K 3, 191, błędnie pod 1633). Wydaje się, że nazwy → Rzytka i S. oznaczały części Jez. Obrzańskiego i nazw tych używano niekonsekwentnie i być może zamiennie. Sprzyjało temu ukształtowanie Jez. Obrzańskiego, które posiada przewężenia, w naturalny sposób dzielące to jezioro na części.

2. Jez. S. nie jest zaznaczone na mapach Gilly’ego, Perthéesa i Gaula.