CZERGOW

(1511 Czergow, 1549 Czergowy) góra między wsiami Łupków a Zubeńsko.

1511 Mikołaj z Kamieńca star. san. wydaje przyw. lokacyjny wsi → Smolnik [obejmującej wówczas obszar kilku sąsiednich wsi, powstałych później], której granice prowadzą m.in. od Jasionowca rozdziałem w górę aż na Czergow, z tego w górę potokiem zw. Xiawzeczny aż na Bieszczad (Mater. 69); 1526 Mikołaj Wolski star. san. wydaje przyw. lokacyjny wsi Łupków, której granice prowadzą m.in. przez potok Rusawicza na pole zw. Stara Polanka, z niej na szczyt góry zw. Czergow, stąd w dół do potoku Pieseczni (Mater. 76); 1549 Piotr Zborowski star. san. wydaje przyw. lokacyjny wsi Zubeńsko, której granice prowadzą m.in. z Bieszczadu do wierzchowiny potoku zw. Piaseczni, tym w dół do jego ujścia, od ujścia przez górkę (monticulum) zw. Czergowy aż do potoku zw. Rissawiecz (MK 77 k. 302-304).