MESZEWA

(1390 Meszeva, 1602 Meszawa) dziś część wsi Kostarowce, niegdyś odrębna wieś, 7 km na NW od Sanoka.

Własn. król., stwo san. 1390 Rusini czy Polacy we wsi M. zobowiązani są dawać nowo fundowanemu kościołowi na granicy wsi Kostarowiec i Strachociny 5 miar żyta i 5 miar owsa, co wskazuje na 5 łanów w tej wsi (P. Dąbkowski, Ziemia sanocka I s. 181) → Strachocina p. 5; 1602-03 w związku ze sporem plebana ze Strachociny z wsią Kostarowce o meszne należne zgodnie z przywilejem fundacyjnym plebanowi z wsi Meszawy, obecnie opustoszałej, której role są w posiadaniu mieszkańców Kostarowiec, król powołuje komisję do zbadania sprawy wsi Meszawy. Komisja po przesłuchaniu mieszkańców wsi Kostarowce, Pakoszówka, Strachocina i in. ustala: do wsi Meszawy należały dawniej role położone między lasem Meszawa a wygonem wsi Kostarowce, a posiadane obecnie przez 7 lub 8 gospodarzy. Wieś Meszawa sąsiadowała z lasem zw. Szczodry i była tam cerkiew ruska, następnie mieszkańcy przenieśli swe domy do wsi Kostarowce i do tej wsi został przyłączony obszar Meszawy, której role posiadają gospodarze mieszkający w Kostarowcach (CS 141 s. 437 451)1Przypuszczalnie włączenie Meszawy do Kostarowiec nastąpiło w latach 1526-1530, kiedy liczba łanów Kostarowiec zwiększyła się o 5 z 7 1/2 do 12 1/2 łanów, oraz przybył pop → Kostarowce p. 3.

1 Przypuszczalnie włączenie Meszawy do Kostarowiec nastąpiło w latach 1526-1530, kiedy liczba łanów Kostarowiec zwiększyła się o 5 z 7 1/2 do 12 1/2 łanów, oraz przybył pop → Kostarowce p. 3.