WOLICA

(1435 sancti Petri alias Wolicza, Wolicza, 1441 Wolicza villa sancti Peti, 1450 Wolicza sancti Petri, 1453 Wolicza Superior alias ad sanctum Petrum, 1465 od Swenthego Pyotra, 1471 Volycza alias ad sanctum Petrum, Wyrzchna Vola, 1474 Superior Volycza, 1477 Magna Volycza, Parva Volycza, 1493 Volycza et alia Volycza, 1553 Wolicza Inferior et Superior [MK 83 k. 229]) 10 km na SW od Sanoka.

1. 1477 in distr. san. (XVI 1213, 1226, 1268); 1484, 1493 distr. san. (XVI 1633, 2118); 1508, 1515 z. san. (ŹD XVIII s. 117, 122, 148); 1523, 1526, 1530 z. san. (AS I 21 k. 98, 416, 513); 1435 par. łac. w Bukowsku → nazwa wsi.

2. 1505 wieś W. sąsiaduje z wsią Pobiedno (XVI 3056).

3. Własn. szlach., dobra → Zboiska. 1435 Piotr, chor. san., Jan i Jerzy, bracia ze Zboisk, oznajmiają, że w wyniku podziału ojcowizny Piotr otrzymuje wsie → Zboiska, Świętego Piotra albo Wolicę i in., które bracia mu ustępują. Dodane postanowienia w sprawie lasów, wód i pastwisk (XI 708, 709); 1441 Thischko kmieć z Tarnawy oskarża Marka z W., kmiecia Piotra chor. san., o kradzież nakryć głowy bissagy i innych rzeczy wartości 2 grz. Marko odpowiada, że nie ukradł, lecz kiedy złodzieje zabrali rzeczy jego pana, wówczas w pogoni na Węgry odebrał nakrycia. Piotr ręczy za stawienie Marka pod karą 15 grz. lub po 2 woły za każdą grzywnę. Sąd uwalnia Marka od zarzutów (XI 1391-1394, 1400); 1442 Stanisław z W. asesor sądu z. (XI 1463); 1447 dwaj mieszkańcy Prusieka i Zboisk ręczą za przyniesienie do 4 tygodni przez Dmytra kmiecia z W. pisma z rady miejskiej Sambora, świadczącego, że kupił carpones u Pietucha krawca z Sambora (XI 2399); 1450 Piotr, chor. san., sdal Lecha z W., który zbiegł od niego w nieodpowiednim czasie bez powodu (XI 2860, 2861); 1453 Piotr Matiaszowicz ze Zboisk gwarantuje c. swej Zuzannie, ż. Jana Felsztyńskiego, terminowe zapłacenie należnych jej 50 grz. zastawem wsi W. Górnej z 5 grz. czynszu i 5 miarami owsa. Co będzie ponad 5 grz. i 5 miar owsa, a także koguty i inne dochody, będzie należeć do Piotra (XI 3102); 1471 Piotr ze Zboisk, chor. san., zapisuje ż. swej Małgorzacie 1000 grz. na połowie swych dóbr → Zboiska, W. z młynem, Wyrzchna Vola i in. oraz na połowie robocizny w tych wsiach (XVI 790); 1474 Piotr ze Zboisk zastawia szl. Klemensowi Radwanowi w długu 30 grz. wieś swą W. Wyżną, zachowując sobie dożywotnio robociznę. Po śmierci Piotra Klemens ma trzymać tę wieś aż do zupełnej spłaty. M[ałgorzata ż. Piotra] odstępuje od swych praw do oprawy i wiana (XVI 972); 1474 król Kazimierz nadaje Mikołajowi Strzeżowskiemu, swemu dworzaninowi, działy we wsiach Zahoczewie, → Zboiska, obie Wolice i in., które należały jako macierzyzna do Piotra, Katarzyny, Barbary i Marty, dzieci zm. Zuzanny, a wnuków Piotra ze Zboisk, chor. san., [skonfiskowane] z powodu ich opieszałości w wyprawie wojennej (MRPS I 1222); 1477 Katarzyna, ż Jana z Kulikowa, kwituje ojca swego Jana Felsztyńskiego z wszystkich dóbr przypadłych jej po matce Zuzannie prawem bliższości, tj. z piątej części dóbr i wsi → Zboiska, Wielka W., Mała W. i in. (XVI 1213, 1226, 1268); 1484 Barbara ż. ur. Jakuba Clussa z Wyżnian sprzedaje ojcu swemu Janowi Felsztyńskiemu za 400 grz. przypadłą jej po matce Zuzannie piątą część dóbr → Zboiska, Wielka W., Mała W. i in. (XVI 1633); Helena, ż. Adama z Oleszyc, sprzedaje ojcu swemu Janowi z Felsztyna za 400 grz. jw. (XVI 1634); 1493 Marta, ż. Jana Laszniowskiego a c. Jana Felsztyńskiego, sprzedaje bratu swemu Piotrowi ze Zboisk Felsztyńskiemu za 400 grz. przypadłą jej po matce Zuzannie piątą część dóbr → Zboiska, Wielka W., Mała W. i in. (XVI 2128); Piotr Felsztyński z Odnowa daruje dożywotnio ż. swej Beacie z Romanowa połowę swych dóbr ruchomych i nieruchomych w pow. san., a to → Zboiska, W., druga W. i in. (XVI 2130, 2131); 1508 Piotr Felsztyński właśc. wsi Zboiska, W. i in. (ŹD XVIII s. 117); karczma z browarem 1 wiard. (ŹD XVIII s. 122); 1515 Felsztyński właśc. wsi Zboiska, W. i in.; Wolica 10 ł., pop 15 gr, młyn man. 6 gr (ŹD XVIII s. 148); 1523 podymne 20 gr (AS I 21 k. 98); 1526 10 ł., młyn, karczma, pop (AS I 21 k. 416); 1530 10 ł., młyn, karczma, pop (AS I 21 k. 513); 1536 10 ł., młyn, karczma, pop (AS I 21 k. 563); 1552 28 gop., karczma, młyn o 2 kołach, pop (AS I 21 k. 1015); 1553 Mikołaj Odnowski z Felsztyna [s. Piotra Felsztyńskiego z Odnowa], wwda sandom., zapisuje ż. swej Annie z Bobrku 3000 zł na swych dobrach: wieś → Zboiska, Bukowsko, W. Niżna, W. Wyżna i in. (MRPS V 1, 1562).

Mieszkańcy: 1435 Marko (XI 756); 1441 Marko kmieć (XI 1392-1394, 1400); 1447 Dmytr kmieć (XI 2399); 1449 Michalek Vabouicz, Calin, Dempko, Zawronek Iurko, Sech Skyerlouicz z W. i Wielopola (XI 2765); 1450 Lech albo Lach zbiegły (XI 2860, 2861); 1465 Iwan kmieć (XVI 211); 1469 Zan (XVI 600); 1470 Ywan Hychnath (XVI 770).

5. 1515, 1526, 1530, 1536, 1552 pop → p. 3.