KAMION

(1198 Comeou?, 1382 Camen, Kamyen, Camyon) 14 km na SE od Wielunia.

1. 1382 distr. Wel. (DP 47); 1462 szewc Maciej oppidanus z K. i in. (GW 1, 87, 95); 1487, 1552 oppidum (BR 85, 88a; ŹD 295); 1520 par. Mierzyce (Ł 2, 95); 1545, 1546 villa (MS 4, 22171, 22517); 1564 miasteczko do starostwa wiel. (MKL 175).

3. 1563 od 4 rzem. po 4 gr, szos 4 fl. 24 gr (ŹD 310); 1564 od 10 mieszczan czynsz z ról, a z barci po 4 rączki miodu i in. Z pustej roli 1 fl. 6 gr, 5 mieszczan płaciło tylko z domków po 12 gr, szósty 6 gr i od jeziora 6 gr, siódmy 1 fl., z nowo pobudowanych jeden 12 gr, drugi 24 gr, wójt 1 fl. 18 gr wiecznego. Żadnych robót, tylko – kiedy potrzeba – drzewo i wymiar z młyna wożono do zamku (MKL 175-176).

4. 1198 Kagnimir wymienił Comeou i Borouno na Żytno (Mp 375, 376 zob. Ros. 114-115)1Identyfikacja b. wątpliwa; 1382 Władysław Opol. nadał kl. na Jasnej Górze dzies. w miodzie ze swojej wsi K. (DP 47); 1454 Jan z Kalinowej odstąpił matce Nowojce m.in. połowę soli i wszystkie pieniądze z cła w K. (MC 207, → Czarnożyły); 1459 Wiktor z K. (AGd 464); 1468 Weronika ze Zdrgań zwróciła A. Jasieńskiemu z Chabielic 10 grz., które pożyczyła pod zastaw 2 mieszczan w K. (GW 1, 183); 1520 dzies. od mieszczan z łanu po 7 gr prepozytowi wiel., zagr. po 1 gr plebanowi w Mierzycach, sołtys z Załęcza Małego dawał dzies. plebanowi w K. ? (Ł 2, 95, 113).

6. 1456 Jan z Witkowic, pleban w K. (OW 1, 27-28); 1496 prac. Maciej, młynarz, zapisał s. Janowi 14 grz. na młynie w K. (GW 2, 14); 1498 kowal (GW 2, 75); 1511 kościół par. (OW 4, 269); 1520 kaplica Wniebowzięcia NMP, filia par. w Mierzycach (L 2, 113-114); 1552 par. K. (ŹD 295); 1564 młyny na Warcie z piłą. Cło mostowe od wozu 6 den., od wozu z solą miara soli (MKL 175-176); 1583 mieszczanie dali szkole w K. łąkę na rz. Warcie (Pat. 1958, 243).

7. 1382-1552 DH 3, 420; D 3, 121; OW 1, 64; 3, 194, 206, 207; 4, 206; Pat. 1958, 241; GW 1, 111; K 6, 161; MS 3, 2814; 4, 15205, 22172.

8. Ceramika (Kam. 130).

1 Identyfikacja b. wątpliwa.